Search ...
Vivo\CMS\Help\UI\Content\Finder\Show_more

Změna zobrazení (UX)

V horní liště administrace jakéhokoli webu založeného na CMS LARS Vivo je přepínač zobrazení editační stránky. Slouží především k tomu, aby každý administrátor viděl pouze ty položky, které jsou z jeho pohledu významné. Ostatní zůstávají skryty, čímž se stránka zpřehlední.

Zobrazení a skrytí jednotlivých prvků administrace pomocí tohoto přepínání nemá vliv na práva uživatele. Každý uživatel si může kdykoli přepnout svůj pohled. Možnosti jsou: Začátečník, Pokročilý a Expert.

Přepínač UX

Již dle názvu je zřejmé, že od začátečníka se očekávají jen zcela základní operace a tudíž se skryje většina polí i záložek a zůstanou opravdu jen základní. Pokročilý uživatel jich má zobrazeno více, aby mohl provádět i složitější operace a expert má zobrazeny všechny prvky. Slovo "všechny" je zde relativní, neboť každý je navíc omezen svými právy. Přesnější by tedy bylo - při volbě expert vidí každý maximum prvků, které mu jeho práva dovolí vidět.

Upozornění - po použití přepínače UX opustíte aktuálně zobrazenou stránku a zobrazí se vám nejvyšší stránka stromu tohoto webu.

Je tedy možné, že vám zdánlivě nějaká akce nejde provést, nebo že nevidíte vše, co nápověda popisuje. Může to být nastavením vašich práv, ale také právě přepnutím úrovně uživatele. Pokud se vám nedaří najít nějakou položku ve stromě stránek, nebo pole v editaci, nebo nemůžete provést určitou akci, přepněte zobrazení na nejvyšší úroveň Expert a je možné, že to celý problém vyřeší.

Uživatelské rozhraní Měření Google Analytics