Search ...
Vivo\CMS\Help\UI\Content\Finder\Show_more

Měření Google Analytics

Vivo podporuje snadné nasazení měřícího kódu Google Analytics pro sledování statistik.

Kód pro nové stránky získáme v nástroji Google Analytics. Kód, který nám Google přidělí, má tvar UA-XXXXXXXX-X), kde X jsou číslice.

Tento kód vložíme do nejvyšší stránky nového webu. Odtud se automaticky dědí (přejímá) do všech podřízených stránek, takže jediným vložením máme zajištěno měření celého webu, včetně všech stránek, které v něm teprve v budoucnu vzniknou.

Analytický kód - zadání

Pokud je třeba měřit zvlášť určitou sekci, nebo např. jazykovou verzi v rámci stejné domény, vložíme další měřící kód do příslušné stránky ve stromu stránek. Od tohoto místa se do podřízených stránek promítá tento další kód a je tak zajištěna oddělená statistika příslušné části.

 

Změna zobrazení (UX) Uživatelské rozhraní Úvodní obrazovka (Přihlášení)