Search ...
Vivo\CMS\Help\UI\Content\Finder\Show_more

Profil Uživatele

Ikona - Uživatelský profil

Slouží k personalizaci uživatelského rozhraní přihlášeného uživatele.

  • Jazyk, ve kterém se má rozhraní s uživatelem komunikovat (nemá vliv na chování webu).
  • Zobrazovat méně významné položky v editaci – určuje, zda má být výpis položek kompletní či nikoliv. Toto chování  je nepřímo spjato s další volbou.
  • Uživatelská zkušenost (UX) – umožňuje nastavení zobrazení podle požadavků na složitost administrace od základních úprav v podobě profilu Začátečník po kompletní výpis v profilu Expert.
  • Zobrazovat nápovědu u položek v editaci - K jednotlivým vlastnostem dokumentů i obsahů si můžete zobrazit stručnou nápovědu (hint). Podrobnější popis a ukázka viz samostatný článek Nápověda/hinty
  • Preferovaný způsob přehledu zvolte podle vaší preference editačního módu či prohlížení.
  • Preferovaný způsob detailu představuje nastavení pro galerie, nástěnky, procházení apod.
  • Výška okna HTML editoru (px) určuje velikost WYSIWYG editoru pro editaci textů.

Uživatelský profil/User profile

V uživatelském profilu si také můžete změnit heslo (formulář je nezávislý na předchozích volbách).

Site Úvodní obrazovka (Přihlášení) Správce obsahu