Search ...
Vivo\CMS\Help\UI\Content\Finder\Show_more

Vytvořit dokument

Založení dokumentu

Každý dokument musí být umístěn na určitém místě ve stromové struktuře site. Proto, když vytváříme nový dokument, zvolíme ve struktuře jeho nejblíže nadřízený dokument (případně složku). Máme-li dokument vybrán, vytváříme nový (podřízený) tak, že klikneme na ikonu s pluskem v panelu nástrojů (ribbonu).

Vytvořit nový dokument

 

Tím se otevře nový dokument a je připraven k vyplnění vlastností. Všechny vlastnosti dokumentu lze následně měnit (s výjimkou typu entity). Některé vlastnosti nejsou viditelné za všech okolností. Zda konkrétní vlastnost vidíme nebo nikoli, závisí na zapnutém uživatelském rozhraní (UX - začátečník, pokročilý, expert) a na zapnutí/vypnutí "očička", které skryje méně významné položky, při dalším kliknutí zobrazí všechny (v rámci vybraného UX). Zde popisuji všechny atributy - tedy maximální zobrazení pro UX expert.

Výběr entity

Vždy jako první volíme Typ entity. Tato vlastnost nelze po uložení změnit. Je to jediná vlastnost dokumentu, kterou nelze následně měnit z administrace, proto je nutné dobře a předem zvážit jeho výběr.

Jako první se nabízí nejčastější typ entity "Dokument". Pokud pole Typ entity nebudete nijak nastavovat, nová entita bude tohoto typu. Další možností je vytvoření entity typu Složka. U ní se nepočítá se zobrazením na webu, jde jen o společné úložiště pro Dokumenty ev. další složky. V konkrétním projektu může být k dispozici i širší výběr typů entit, které byly vytvářeny speciálně pro tento projekt  (například Produkt, Zájezd, Aktivita, Novinka, Klienti, Reference, apod.).

Výběr entity

Názvy

Název dokumentu

Mezi základní a nejdůležitější vlastnosti patří název dokumentu. Názvy vymýšlíme stručné, jednoznačné a srozumitelné, můžeme použít i diakritiku. Pokud možno jedinečné v rámci webu. Název může obsahovat více slov, speciální znaky, mezery a diakritiku. Vepíšeme jej do pole název.

Název dokumentu

Bereme přitom v úvahu, že název bude viditelný na čelním místě stránky, že bude obsažen v TITLE stránky, v drobečkové navigaci a v menu.

Název dokumentu na webu

Jméno v cestě

Pod polem Název následuje pole Jméno v cestě. Toto pole se vyplňuje "samo" na základě toho, co vepíšeme do pole Název. Odstraňuje se však diakritika, mezery se nahrazují pomlčkami a ignorují speciální znaky (např. ? % = ; +). Obsah tohoto pole bude použit jakou součást cesty, tedy část URL výsledné stránky vycházející z tohoto dokumentu. Jméno v cestě můžeme změnit. Obvykle se zkracuje, aby URL nebyla příliš dlouhá a nepřehledná, nebo jej přepíšeme z důvodů optimalizace pro vyhledávače.

Název dokumentu

Záhlaví a Název v přehledech

Obě pole také pracují s názvem. Pokud chceme odlišné znění názvu a jiný text pro viditelný název na čelním místě stránky, vyplníme pole záhlaví. Používá se spíše výjimečně. Pole Název v přehledech se používá v případech, kdy chceme odlišný (obvykle kratší) název do menu, nebo jiných seznamů.

Název v záhlaví a přehledech

S verzí CMS LARS Vivo 1.2.2 byla vylepšena podpora jazykových mutací a přepisu názvů do podoby URL. S ohledem na to, že některé znaky mají různý přepis dle specifik jazyka, zohledňuje se i tento kontext. Například pro dokumenty v ruské jazykové mutaci bude uplatněna odpovídající sada znaků pro přepis a z názvu "Контакты" vám Vivo samo připraví název v cestě ve fonetickém zápisu "kontakty".

Další vlastnosti Dokumentu

Dalších vlastností dokumentu je celá řada, pro větší přehlednost jim věnujeme samostatný článek.

Verze obsahu

Zde končí nastavení dokumentu a začíná práce s jeho obsahem/obsahy.

Nastavit vlastnosti dokumentu Průzkumník Procházet