Search ...
Vivo\CMS\Help\UI\Content\Finder\Show_more

Přesunout/přejmenovat

V praxi se stává, že potřebujeme přesunout, nebo přejmenovat existující dokument, nebo složku.

Potřebuji změnit jen název

Stačí jej přepsat v editaci dokumentu (pole Název). Pokud měníme název jen pro menu (přehledy), vyplníme/upravíme jméno v poli Název v Přehledech. V těchto dvou případech nepotřebujeme funkci Přesunout/Přejmenovat, postačí editovat. V tomto případě zůstane ale URL stránky v původní podobě a jeho znění se bude rozcházet s viditelným názvem.

Potřebuji změnit název včetně cesty (tedy části URL)

Například stránka ředitelky společnosti s názvem "Helena Svobodná", která je  umístěná na adrese: ...o-spolecnosti/vedeni/helena-svobodna, může být po provdání paní ředitelky potřeba přejmenovat na "Helena Vdaná" a to včetně cesty (URL) na ...o-spolecnosti/vedeni/helena-vdana. Tuto změnu můžeme udělat pouze pomocí funkce Přejmenovat/Přesunout.

Po kliknutí vlevo na ikonku s obrázkem složky a jednou šipkou, dostaneme jednoduchou obrazovku:

Přesunout

V poli Název přepíšeme Helena Svobodná na Helena Vdaná, přičemž se text v poli Jméno v cestě upraví automaticky na helena-vdana a po kliknutí na tlačítko "Přesunout/přejmenovat" se obě informace uloží. Dokument stále zůstává na původní adrese cs/o-spolecnosti/vedeni/. Ve výsledku bude dokument přejmenován včetně cesty a projeví se to i v URL příslušné stránky. Dokud nezasáhneme do pole Umístění, zůstává dokument ve struktuře tam, kde byl původně.

Přesun dokumentu

Jak vytvářet hyperlink

Na obrazovce pro Přesun/přejmenování je ještě volba "Vytvořit hyperlink". Pokud ji zaškrtneme před uložením změny, vznikne na původním místě (tedy na URL končící helena-svobodna) odkaz na novou stránku (s URL končící helena-vdana). Na původní adrese z pohledu CMS vznikne dokument  s obsahem typu hyperlink.

Zaškrtneme volbu Vytvořit hyperlink. Tím se automaticky vytvoří na původním místě dokument s původním názvem + slovem HYPERLINK. Tento dokument bude již publikovaný, takže se okamžitě začne zobrazovat v navigaci apod. Pro jeho dlouhodobější využití doporučujeme umazat slovo HYPERLINK z názvu (přímo v editaci vlastností dokumentu).

Proč vytvářet hyperlink

Ačkoli se změna projeví okamžitě ve všech menu a zdálo by se, že stará stránka nebude nikomu chybět, není tomu tak docela. Starou adresu si ještě nějakou dobu prohlíží vyhledavače (Google, Seznam apod.). Starou adresu může mít někdo uloženu ve svých oblíbených položkách (záložkách). Stará adresa může být uložena v historii prohlížeče vašeho návštěvníka, nebo na ní také mohou vést odkazy z jiných webů, které ani nemůžete změnit.

Vytvoření hyperlinku zajistí, aby se návštěvník, který přijde některou z uvedených cest, dostal na stránku, kterou hledal. Pokud hyperlink nevytvoříme, takový návštěvník dostane informaci, že stránka nebyla nalezena (404), nebo bude přesměrován na nějakou obecnou stránku (obvykle HP).

Dalším důvodem pro vytvoření hyperlinku je, že prohlížeče, které mají zaznamenánu původní adresu, si ji také změní, pokud narazí na hyperlink (permanent redirect 301) a nová stránka může mít i zachováno jejich hodnocení (rank), podstatné pro umisťování ve výsledcích vyhledávání. Jinak si nová stránka buduje svůj rank znovu a je to proces, který trvá měsíce i roky.

Kdy hyperlink ano, kdy ne

Hyperlink doporučujeme vytvořit, když:

 • je původní stránka hodně navštěvovaná,
 • původní stránka dosáhla alespoň průměrného ranku u vyhledavačů, které jsou pro vás podstatné,
 • na původní stránku se dostává neopominutelné množství návštěvníků přímo (landing page),
 • původní stránka je pro vás obchodně nebo jinak podstatná,
 • původní stránka fungovala již delší dobu.

Hyperlink nedoporučujeme vytvořit, když:

 • je původní stránka nová,
 • má původní stránka malou návštěvnost,
 • má původní stránka malý nebo žádný rank,
 • není stránka podstatná,
 • na stránku se návštěvníci dostávají pouze z interních odkazů (např. menu).

Hyperlink nevytváříme nikdy, když neměníme URL, ale pouze Název dokumentu.

Potřebuji změnit pořadí dokumentů

Nejčastější změnou je přesun výše, nebo níže, ale stále pod stejným nadřízeným dokumentem. Například v sekci O Společnosti jsou dokumenty:

Pořadí položek

Pak padne rozhodnutí, že sekce Média má být umístěna ještě před dokumentem Kariéra. Pro tuto změnu nepoužíváme funkci Přejmenovat/přesunout. Ověříme v editaci, že má nadřízený dokument (O společnosti) zadáno třídění dle pozice a změníme čísla pozic u dotčených subdokumentů (Kariéra, Média) tak, aby vyhovovaly novým požadavkům.

Například:

 • Vedení - původní pozice 10 - zůstává
 • Kariéra - původní pozice 20 - změníme na 35
 • Média - původní pozice 30 - zůstává
 • Kontakty - původní pozice 40 - zůstává

Tak dosáhneme pořadí:

 • Vedení (10)
 • Média (30)
 • Kariéra (35)
 • Kontakty (40)

Potřebuji změnit umístění dokumentu

Pokud potřebujete dokument opravdu přesunout do jiného místa (pod jiný nadřízený dokument), využijte funkci Přejmenovat/přesunout.  Pokud například paní ředitelka Helena Vdaná bude jmenována do představenstva společnosti, budeme stránku s informacemi o ní přesouvat ze složky Vedení do složky Představenstvo.

Postup:

otevřeme dokument Helena Vdaná,

klikneme na ikonu Přesunout/přejmenovat,

dostaneme stránku pro přesun:

Přesun dokumentu

Na této stránce editujeme adresu v poli umístění. Je zde nutné ručně umazat /vedeni/ a zapsat /predstaventvo/. Představentvo musí být samozřejmě existující dokument a musíme znát její jméno v cestě. Zapisujeme tedy /predstavenstvo/, nikoli Představenstvo.

Přesun dokumentu

Rozhodneme se, zda vytvořit nebo nevytvořit hyperlink a po kliknutí na tlačítko Přesunout/přejmenovat bude dokument přesunut. Pokud má nějaké podřízené dokumenty, přesouvá se vždy včetně celého podřízeného stromu.

Původní pozice

Před přesunem

Po přesunu

Po přesunu

Po přesunu s vytvořením hyperlinku

Po přesunu

 

Přesunutí dokumentu se zaznamenává do auditu operací (logu) včetně času a autora přesunu.

Přesun - záznam v auditu

 

 

Kopírovat Průzkumník Vytvořit složku