Search ...
Vivo\CMS\Help\UI\Content\Finder\Show_more

Vymazat

Tato položka menu slouží k vymazání aktuálně vybrané entity (složky či dokumentu) ze systému. Obsahy uvnitř dokumentů není možné nijak mazat, maximálně archivovat.

Před vlastním provedením operace se vás systém zeptá, zda si opravdu přejete entitu smazat a pro kontrolu vypíše cestu k dotyčné entitě.

Doporučujeme překontrolovat pro případ omylu, zvláště v případě kdy máme ve struktuře webu dokumenty s podobnými nebo dokonce shodnými názvy. Například "Ke stažení", "Novinky", "Kontakty" aj. se mohou opakovat v různých sekcích webu.

Postup mazání

Při smazání dokumentu nebo složky se postupuje takto:

1. Vybereme právě ten dokument nebo tu složku, kterou chceme smazat.

2. Klikneme na ikonku" Odstranit" v ribbonu.

Odstranění dokumentu

 

3. Než bude dokument definitivně odstraněn, budete pro jistotu dotázáni, zda jste si úplně jisti, že chcete dokument přesunout do koše. Přesun do koše se provádí od verze 1.2.1., předtím byly smazané dokumenty smazány nenávratně.

Pokud na dokument vedou odkazy z jiných stránek, dostanete konkrétní upozornění, včetně výčtu, které stránky se na něj odkazují. Když existuje odkaz na mazaný dokument, je správné dokument nemazat. Napřed je třeba odebrat odkaz  z dokumentu/ů, které jsou vypsány jako reference.

V příkladu na obrázku: na dokument "Kancelářské židle" se odkazuje jiný dokument "Nábytek". Klikneme na tlačítko Ne , vyhledáme dokument "Nábytek". V něm najdeme odkaz na "Kancelářské židle" a odstraníme ten odkaz. Pak se vrátíme k dokumentu Kancelářské židle a mažeme podle kroků 1, 2 a 3.

Potvrzení smazání

4. Pokud dokument již žádné reference nemá (nic se na něj neodkazuje), můžeme potvrdit smazání tlačítkem Ano.

V tu chvíli se stanou tři věci:

a)  Dokument je přesunut do koše (tedy do složky Trash)

b) Vivo nám potvrdí, že smazání proběhlo. 

Potvrzovací hláška

c) Přesune vás do editace dokumentu, který je nadřízen právě smazanému (v našem příkladu by to bylo "cs")

 

Jak mazání a koš funguje

Mazání s podřízenými - pokud má mazaný dokument nějaké podřízené, smaže se vždy celá větev pod ním a to najednou. U podřízených ani neuvidíte, že měly nějaké reference, proto je lepší mazat dokumenty "odspodu" a jednotlivě.

Nastavení dokumentu - u smazaného dokumentu zůstává vše, co v něm bylo. Všechny obsahy na stejném místě a ve stejném stavu (např. i publikovaný). Všechny vlastnosti, které měl dokument nastaveny (název, řazení, pozice, datum vydání, klíčová slova) jsou i nadále zachovány. Pouze, když v koši již leží dokument se stejnou URL, připíše se na konec adresy nově mazaného ještě "-2", aby se odlišily. Např. "cs/okno" bude přejmenováno na "cs/okno-2".

Kde koš najdeme - koš je systémová složka (tzn., že je v každém projektu a nelze ji smazat). Najdete ji někde hodně nahoře ve vašem stromu stránek. Měla by být viditelná pro všechny, kdo mají přístup do administrace.

Koš ve Vivo

Prohlížení dokumentu v koši - v koši vidíme smazané dokumenty a můžeme si je prohlížet velmi detailně, včetně všech obsahů. Vidět můžete tolik, kolik vám dovolí vaše práva (ta, co byla u dokumentu nastavena před smazáním). V zásadě, co jste mohli vidět předtím, to můžete vidět i v koši. Co jste předtím neměli přístupné, to ani v koši nebudete mít přístupné. Při prohlížení vidíte i kdo dokument smazal (v Auditu) a jaká byla jeho poslední adresa, neboli cesta v Editaci. Všechna pole v editaci jsou zašedlá, aby bylo zřejmé, že je nemůžete upravovat ani vyplňovat.

Akce v koši - Není možné zde něco do dokumentů dopisovat, nebo měnit, s dokumenty v koši se toho moc dělat nedá a ani nemá. Proto jsou editační obsazovky i některé ikony "zašedlé", tedy neaktivní. V zásadě zde můžeme jen prohlížet (včetně Auditu a Inspekce) a obnovit. Pokud s dokumentem potřebujete pracovat, obnovte jej a pak pracujte dle potřeby.

 

Postup obnovení

Někdy zjistíte, že smazaný dokument přeci jen ještě potřebujete. Naleznete tedy potřebný dokument v koši a v ribbonu kliknete na Obnovit.

Obnovit

Dokument tímto "vytáhneme" z koše a objeví se právě tam, odkud byl předtím smazán (jaho adresa zůstává zachována). Budeme jej mít stále otevřený, jen se dostáváme ve struktuře na jeho staronové místo.

Pokud by bylo jeho místo již obsazeno, dostaneme rovnou dialog pro přejmenování dokumentu a bude obnoven z koše a uložen na tam, kam mu v tomto dialogu určíte.

Obnovení se změnou adresy

 

Záznam v auditu

O smazání (odstranění) dokumentu existuje záznam v auditu operací. Od verze 1.2.1. se jedná pouze o přesun do koše. V auditu pak lze zjistit, kdo a kdy dokument smazal.

Smazani - záznam v auditu

Obdobný záznam se vytváří i při obnovení (vytažení) z koše.

 

Jak funguje hlídání odkazů

Provázání webu odkazy je velmi časté, proto Vivo sleduje veškeré odkazy (reference) a upozorňuje nás před smazáním cílového dokumentu. Upozorní na odkaz, který vede z textu, ze statického přehledu, z obsahu typu link i hyperlink.

Výjimku tvoří odkaz v rámci dynamického přehledu. Dynamický přehled zobrazuje všechny dokumenty, které splňují kritéria, ale nemá pevně uložen jejich seznam. Z pohledu dynamického přehledu odstraněný dokument pouze přestane splňovat kritéria a proto již nebude zobrazován. Je to tedy výjimečný případ, na který nebudete upozorněni před smazáním.

Dalším vazba, na kterou nebudete upozorněni, je vazba z jiného webu. Může se dokonce jednat i o jiný váš web, ale pokud není na jedné doméně, vazby nejsou vzájemně hlídány. Pokud je například více jazykových verzí provozujete na jedné doméně (např. www.firma.cz/cs/  a www.firma.cz/en), pak budou odkazy hlídány jako v rámci jednoho webu.

Záložky Průzkumník Kopírovat