Search ...
Vivo\CMS\Help\UI\Content\Finder\Show_more

Vytvořit složku

Složka je nejjednodušší entitou, jelikož má nejméně vlastností, nemá vlastní obsah a nezobrazuje se na front-endu webu. Slouží jen k tomu, aby v ní mohly být umístěny další entity (složky nebo dokumenty).

Zakládá se v principu stejně jako dokument. Otevřeme si nadřízenou složku či dokument a klikneme na ikonu "Vytvořit" se znaménkem plus.

Vytvořit novou složku

 

Zde je nutné vybrat správnou entitu - tedy složku.

Vybrat složku

Jakmile si vybereme složku, načte se znovu stránka a bude mít omezené možnosti editace vlastností určených pro složku. Nastavují se u ní následující vlastnosti:

  • Název - jak se bude složka jmenovat ve stromové struktuře. Může být použita diakritika a mezery.
  • Jméno v cestě - mělo by obsahovat pouze malá písmena, číslice, pomlčky a podtržítka. Jméno se použije pro uložení složky do úložiště (stane součástí cesty a tedy i URL). Pokud při vytváření dokumentu zadáváte nejprve jeho název, generuje se přitom jméno v cestě automaticky, přitom zůstává možnost jej upravit ručně (např. pro potřeby SEO). U existujících entit již v editaci nelze jméno (na rozdíl od názvu) změnit - pokud jej potřebujete změnit (= provést změnu v umístění entity v úložišti), použijte funkci Přesunout/přejmenovat.
  • Popis - textový popis složky
  • Jazyk
  • Pozice - složce lze určit pozice a podle ní také případně řadit.
  • Povolit listování - pokud je tato volba zaškrtnuta, systém umožní prohlížení obsahu složky na front-endu po zadání její URL - v opačném případě dojde k chybě 403 - zamítnuta. V případě site a dokumentů tato volba nemá význam (na front-endu se zobrazuje vždy vlastní publikovaný obsah dokumentu). Prohlížení umožní jen oprávněným uživatelům.

Vlastnosti složky

Ostatní pole se vyplňují automaticky.

 

 

 

Přesunout/přejmenovat Průzkumník Nastavit vlastnosti dokumentu