Search ...
Vivo\CMS\Help\UI\Content\Finder\Show_more

Kopírovat

V rámci jedné site CMS Vivo lze kopírovat složky, dokumenty i části stromové struktury. Postupujeme takto:

1 . Otevřeme si v admnistraci potřebný dokument či složku a klikneme vlevo na ikonu "Kopírovat".

Kopírovat

 

2. Otevře se nám jednoduchá stránka pro úpravu názvu a umístění cílové kopie.

Dialog kopírování

 

V poli název bude původní název dokumentu (Kariéra) doplněn slovem COPY. To je z důvodu, abychom se nepokoušeli kopírovat dokument se stejným názvem a umístěním (tedy sám do sebe), což by systém stejně nepřipustil. Velká písmena jsou zvolena jako upozornění, že je vhodné název (nebo umístění) změnit. Do pole pro zadání cílového umístění kopie můžete vložit adresu v relativním formátu (viz. obr. výše). Druhou možností je využít našeptávač.

Pokud předvyplněnou cestu smažete a začnete místo ní vypisovat název dokumentu, budou se vypisovat návrhy pro výběr dokumentů obsahujících vámi napsaný text.

Našeptávač

3. Kopírovaný dokument zůstává na svém místě beze změny. Vytvoříme jeho kopii, tedy nový dokument se stejnými vlastnostmi, obsahy a právy jaká měl ten původní. Pokud byly uvnitř dokumentu vloženy přímo nějaké obrázky apod., zkopírují se i tyto obrázky a budou u nového dokumentu uloženy nezávisle na původním.  K jedné změně přeci jen dojde: všechny obsahy budou ve stavu Nový bez ohledu na to, v jakém stavu byly před kopírováním. Je to proto, aby nemohlo dojít k nežádoucí publikaci okamžitě po zkopírování. Je tedy třeba obsahy dokumentu projít, udělat zamýšlené změny a pak je jednotlivě publikovat, nebo nastavit do jiného žádoucího stavu.

 

K čemu se kopírování používá?

V principu není správné mít na webu duplicitní obsah a vždy se tomu snažíme vyhnout. Pokud chceme mít stejný obsah (stránku) dostupnou z více míst, používáme link nebo hyperlink, takže obsah zůstává na jediném místě. Z druhého (a dalších míst) na tento jedinečný obsah pouze odkazujeme (hyperlink), nebo jej přímo zobrazujeme na jiném místě struktury webu, ale stále čerpáme z původního umístění (link).

Pokud dodržíme tyto pravidla, vypadá funkce Kopírovat jako nadbytečná. Přesto je využívaná poměrně často k usnadnění administrace při vytváření dokumentů.

Stává se, že máme dokument, u kterého jsme již nastavili celou řadu specifických vlastností. Počínaje typem entity, přes výběr layoutu, třídění podřízených dokumentů, pozici, počet a typ obsahů (v případě multicontent dokumentu), autora, zabezpečení, zobrazování v menu a mnoho dalších. Pokud chceme vytvořit další, typově stejný dokument, obvykle je snazší zkopírovat nějaký existující a upravit mu těch několik málo vlastností, které se budou lišit (např. název, pozice a texty v obsahu), než tvořit nový a nastavovat mu všechny vlastnosti od začátku.

Další vhodná situace pro použití této funkce nastává při kopírování dokumentu do jiné jazykové verze. Takovému dokumentu při kopírování změníme  umístění a název (např. místo cs/novinky bude en/news), ale ostatní vlastnosti (layout, pozice..) ponecháváme a to nám usnadní práci. Pokud má dokument například HTML obsah, můžeme kopii využít jako podklad pro překlad. Při překladu se bude měnit jen text, ale využijí se obrázky, tabulky a celkové uspořádání prvků v obsahu, což je většinou rychlejší, než vytvářet celý obsah znovu a vkládat obrázky, nastavovat jim všechny parametry, vytvářet tabulky a formátovat texty.

Kdy kopírovat a kdy zakládat nový dokument

Kopírování místo založení nového dokumentu se vyplatí, pokud nový dokument, který potřebujeme, je velmi podobný nějakému současnému. Jelikož všechny stejné vlastnosti ponecháváme a všechny odlišné musíme změnit, rozhodující je, zda má více stejných vlastností, než odlišných.

Dalším kritériem je, nakolik je dokument specificky nastaven. Pokud má téměř všechny vlastnosti v základním (defaultním) nastavení, pak je lepší vytvořit nový. Pokud se jedná o dokument se specifickým nastavením (verzování, zabezpečení HTTPS, nastavení panelů v layoutu, třídění podřízených atd..), vyplatí se jej zkopírovat a pouze změnit to, v čem se od původního liší. Pokud kopírujeme dokument s HTML obsahem nebo například galerii fotografií, či formulář, platí stejná kritéria.

Ideální postup je, že nastavíme dokument jen do stavu, kde jsou všechny vlastnosti stejné, uložíme jej, rozkopírujeme a pak pokračujeme v každém z nich nezávisle nastavováním individulních vlastností a obsahů. Tento postup se však dá uplatnit jen v případě, že původní dokument zakládáme ve stejné době, jako jeho kopie, a že ještě nemá individuální nastavení/obsah.

Vždy je tu riziko, že zapomeneme nějaké původní nastavení či obsah, takže je třeba věnovat všem odlišným vlastnostem zvýšenou pozornost a pečlivě kontrolovat výsledek.

Záznam o kopírování

Dokument, který nově vznikne kopírováním má záznam v auditu operací.

Kopírování - záznam v auditu

Původní dokument, ze kterého kopírováním vznikla kopie, se tímto krokem nijak nemění. Proto v něm záznam o kopírování není uložen.

Vymazat Průzkumník Přesunout/přejmenovat