Search ...
Vivo\CMS\Help\UI\Content\Finder\Show_more

Verze (historie)

V ribbonu každého dokumentu je ikona Verze. Díky ní nalezneme přehled historie všech verzí tohoto dokumentu.

Ikona Verze

 

V praxi to znamená, že uvidíme, kolik má dokument obsahů. U každého obsahu je dále vidět, kolik má verzí a jakého typu (včetně historických).

Verze, které jsou momentálně publikované, se zobrazují tučně. Máme tak ucelenou informaci o obsazích a verzích v tomto dokumentu, včetně přehledu, kdo a kdy tyto verze vytvořil a naposledy upravil.

Historie verzí

 

Přehled má především informační funkci, ale je zde možné obsahům rychle měnit stavy (například publikovat, nebo archivovat). Stačí kliknout pravým tlačítkem myši kdekoli na řádku s vybranou verzí obsahu a nabídne se nám kontextové menu pro změnu stavů.

  Kontextové menu v historii verzí

Pokud nemohu např. publikovat, jelikož je již publikováno, nebo protože k tomu nemám práva, bude zobrazeno tlačítko Publikovat v neaktivní podobě (zašedlé).

Kontextové menu v historii verzí - neaktivní publikace

Zabezpečení Procházet Editovat