Search ...
Vivo\CMS\Help\UI\Content\Finder\Show_more

Zabezpečení

Volba zabezpečení slouží (ve spojení s Vivo managerem) pro nastavení přístupu uživatelů k různým funkcím systému.

Uživatelům lze nastavovat jednotlivá práva na procházení, prohlížení aj. Je doporučeno pracovat s uživatelskými skupinami a nikoliv s jednotlivými uživateli, ačkoliv je obojí možné a specifika určitého projektu mohou takový přístup vyžadovat. Vivo kromě toho podporuje vnořování skupin jak v databázové, tak LDAP/Active Directory implementaci security managera (od verze 1.1).

Přístupová práva

Určité nastavení práv představuje role. V praxi využíváme nejčastěji možnost přiřazení do rolí pro uživatelské skupiny. Nemusíme každému uživateli přidávat/odebírat práva k určitým operacím, avšak nastavení probíhá hromadně.

Pokud se nám například ve firmě vymění editor pro sekci kontakty, budeme přístupy k této části webu řešit pouze na úrovni přiřazení uživatele do odpovídající skupiny.

Využití tohoto přístupu je navíc přehlednější v ohledu správy přístupů a to i v případě, že množství uživatelů počítáme v řádu jednotek.

Zabezpečení

Mezi volbami základního nastavení (role) a detailního nastavení (práva) se přepínáme pomocí ovládacích prvků vpravo nahoře (viz obrázek výše).

Built-in role Visitor je standardní role pro návštěvníky webu. V defaultním nastavení je do role Visitor přiřazena skupina Anyone. Každý návštěvník webu, může procházet strukturou a má právo prohlížet  obsah.

Nastavení přístupu k dokumentům

Zařazení skupin (uživatelů) do rolí je možné nastavit pro konkrétní dokument. Často je potřeba nastavit práva hromadně pro více dokumentů nebo dokonce pro celý web. Na následujícím obrázku je zvýrazněná volba pro nastavení aktuálního dokumentu (modře). Nastavení rekurzivní (vyznačené červeně), tímto způsobem ovlivníme dokument právě editovaný a celý podstrom jemu podřízený. Hloubka zanoření není omezena.

Přiřazování skupin do rolí

Nastavení jednotlivých práv

Práva můžeme přiřazovat samostatně, pro individuální nastavení nemusíme nutně vytvářet novou roli se specifickým nastavením. Pokud chceme přidat/odebrat práva k určité operaci, můžeme toto nastavit individuálně, viz první obrázek. Nicméně je doporučeníhodné tento způsob použít v opravdu výjimečných situacích a jinak se držet systémového řešení pomocí nastavení rolí, které je mnohem průhlednější, co se dlouhodobé správy webu týče.

Audit Procházet Verze (historie)