Search ...
Vivo\CMS\Help\UI\Content\Finder\Show_more

Editovat

Nejčastěji používaná část administrace. Na této stránce máte možnost upravit atributy entity (dokumentu) a editovat obsah. Množství informací o dokumentu můžete ovlivnit pomocí rozbalovacího menu "Zobrazit" vpravo nahoře.

Zobrazit vlastnosti dokumentu

Pokud vyberete "Vše" - uvidíte všechna pole k dokumentu i k obsahu. Při volbě "Jen důležité" vidíte nejvíce používaná pole dokumentu i obsahů, ostatní jsou skryta. Poslední možnost "Jen obsah" se skryjí všechny vlastnosti dokumentu a můžete se plně soustředit na práci s vlastním obsahem, u něhož vidíte všechna pole. Změnit nastavení můžete kdykoli. Stále přitom zůstáváte na stejné stránce a neztrácíte žádná data, ani neuložená.

Editace názvu dokumentu je popsána v kapitole o vytváření dokumentu, změny názvu se provádějí stejným způsobem, jako při vytváření dokumentu.

Editace dalších vlastností dokumentu je popsána v kapitole nastavit vlastnosti dokumentu.

Pokud editujeme vlastnosti složky, postupujeme stejně jako při vytváření složky.

Dále se pracuje s vlastními obsahy dokumentu. Obsahy jsou různých typů. Každý z nich je popsán zvlášť a jejich přehled najdete v kapitole Obsahy.

 

V rámci obsahu mohou vznikat různé verze obsahu, níže tedy uvádíme něco o verzování obsahu.

Version of content

Selection of an existing or a new version of a given type of content (if the user is allowed to create new versions of content) for editing. The following part of the edit screen of a document always refers to the hereby selected existing (new) version of the document content. It is possible to switch among the available versions, any changes made in the relevant version are saved after you click Save button. The last modified version of the content is always pre-selected as original version.

 

Verze obsahu

Pro podrobnější informace přejděte na článek o verzování obsahu.

Verze (historie) Procházet Prohlížet