Search ...
Vivo\CMS\Help\UI\Content\Finder\Show_more

Audit

Audit představuje evidenci všech operací, které byly s dokumentem a obsahem prováděny. V tabulkovém výpisu můžete vidět samostatné záznamy pro práci s dokumentem a pro práci s obsahem. Zde můžete zjistit, kdy a kým byly jednotlivé verze obsahu publikovány či archivovány a kdo akci provedl. Zaznamenává se zde vznik dokumentů, jejich přesuny či kopírování. Vzhledem k tomu, že od verze 1.2.1. probíhá smazání dokumentu (nebo složky) pouze jako  přesun do koše, zůstává v auditu vidět i tato akce, nebo následné případné obnovení z koše.

Řazení akcí je od aktuálních (nahoře) po nejstarší (dole).

Záznamy v auditu

Inspekce Procházet Zabezpečení