Search ...
Vivo\CMS\Help\UI\Content\Finder\Show_more

Procházet

Volba Procházet (Browser) umožňuje uživateli procházet strukturou obdobným způsobem jako v Průzkumníku MS Windows.

Při nastavení na Procházet se uživateli zobrazuje výpis podřízených entit (dokumentů nebo složek), tzn. entity ve stromové struktuře o jednu úroveň níž. První místo ve výpisu je naopak vyhrazeno přechodu o jednu úroveň výše.

Vytvořit dokument Průzkumník