Search ...
Vivo\CMS\Help\UI\Content\Finder\Show_more

Záložky

Záložky jsou ve Vivo obdobou Oblíbených položek (v MS Internet Exploreru) nebo Záložek (ve Firefoxu). Jedná se o seznam stránek, ke kterým chceme mít  snadný a rychlý přístup, například proto, že je upravujeme často.

 

Jak vytvořit záložku

V administraci vyberete stránku, na kterou chcete záložkou  odkazovat. Není podstatné, jakým způsobem se ke stránce dostanete, jen je třeba,být přihlášen v administraci. Jakmile je stránka zobrazená, najdete v pravém horním rohu ikonku se srdíčkem.

Ikona Přidat do záložek

Na tuto ikonu kliknete a tím se aktuální stránka do záložek přidá.

V horní části obrazovky se objeví potvrzovací hláška, že je záložka vytvořena.

Potvrzení o vytvoření záložky

Takto můžete postupovat u libovolné stránky (dokumentu, složky) a přidat si tak záložek více.

 

Jak záložky použít

Vlevo od ikony pro přidávání záložky je rozbalovací pole, ovládané šipkou dolů. Po kliknutí na tuto šipku se objeví seznam všech vašich vytvořených záložek.

V příkladu na obrázku jsou tři záložky odkazující na stránky "Vytvořit složku", "Vytvořit dokument" a "Audit".

Seznam záložek

Vyberete si tedy stránku, kterou potřebujete editovat (například Audit) a kliknete na její název. Tímto krokem hned přecházíte do editace na zvolené stránky. Výhodou je, že nemusíte procházet strom všech stránek webu a vyhledávat tam, ale jdete přímo na vybranou stránku.

 

Jak záložku smazat

Pokud určitou stránku nechcete mít nadále mezi záložkami, můžete ji odstranit.

Vstoupíte v administraci opět na stránku, o kterou se jedná (můžete ji například naposledy vybrat přímo ze záložek). Na místě, kde byla dříve ikona se srdcem a měla zelené plus, je nyní podobná ikona, ale se symbolem mínus.

 Odebrat záložku

Kliknutím na tuto ikonu se okamžitě tato stránka odebere za záložek a nebude se nadále v seznamu zobrazovat.

Vivo vám odebrání záložky potvrdí.

Záložka odebrána

Jak záložky fungují

Seznam záložek je samostatný pro každý web, který spravujete. Pokud máte na starosti více webů, nebudou se jejich záložky nijak místit, najdete v každém webu jen příslušející seznam.

Seznam záložek je váš. Pokud kolega vstupuje na stejný web, jeho záložky budou na vašich zcela nezávislé.

 

Průzkumník Vymazat