Search ...
Vivo\CMS\Help\UI\Content\Finder\Show_more

Průzkumník

Průzkumník je hlavním nástrojem pro práci se site. Umožňuje uživateli procházet strukturou, prohlížet a editovat dokumenty. Prostřednictvím Průzkumníka lze nastavit přístup k domumentům určitým skupinám uživatelů (položka Zabezpečení) nebo kontrolovat historii úprav.

Menu Průzkumníka

Explore Explore
Vivo\CMS\UI\Manager\Explorer\create_document Create document
Vivo\CMS\UI\Manager\Explorer\move_rename Move
Vivo\CMS\UI\Manager\Explorer\copy Copy
Delete Delete
Bookmarks Bookmarks

Další články:

Správce obsahu Úvodní obrazovka (Přihlášení) Administrační rozhraní a ovládací prvky