Search ...
Vivo\CMS\Help\UI\Content\Finder\Show_more

Administrační rozhraní a ovládací prvky

Hlavní panel

Panel umístěný na horním okraji stránky slouží k obecnému nastavení a zobrazení informací platných pro celý systém. Reflektuje vaše umístění v rámci administračního systému na úrovni Site a manažerských modulů.

Hlavní panel

Pomocí hlavního panelu máte možnost:

  • Přecházet mezi jednotlivými weby (Site),
  • přecházet mezi manažerskými moduly,
  • měnit jazyk administračního rozhraní,
  • měnit nastavení UX - uživatelského profilu,
  • odhlásit se ze systému (kliknutí na křížek),
  • přejít do nápovědy (otazník).

Hlavní menu - panel manažerských modulů

Přehled manažerských modulů je umístěn u levého okraje okna prohlížeče. Přihlášenému uživateli se zobrazují právě dostupné moduly dle nastavení Site a uživatelských oprávnění.

Explorer Průzkumník - Explorer
Content manager Správce obsahu - Content manager
Site Site
Profil Profil uživatele - User profile
Help Nápověda - Vivo help
Verze CMS Verze CMS

Spodní lišta

Spodní lišta informuje uživatele o aktuálně používané verzi CMS a údaje o posledním zpracovaném požadavku.

Průzkumník Úvodní obrazovka (Přihlášení)