Search ...
Vivo\CMS\Help\UI\Content\Finder\Show_more

HTML editor (WYSIWYG)

Pro práci s textem a běžným html obsahem využívá systém tzv. WYSIWYG editor, ve kterém je možné text upravit základními funkcemi pro editaci a práci s textem.

Editor neklade nároky na znalost HTML kódování na straně uživatele a princip práce je shodný s kancelářskými softwarovými balíky. Editor podporuje vkládání multimédií, tabulek, obrázků, speciálních znaků. Zabudována je také podpora vkládání textu z MS Word.

Náhled editoru

HTML editor - back-end

Vlastnosti a funkce HTML editoru

*Vlastnost nebo funkce nabízí ovládací panel. Detailní popis jednotlivých ovládacích panelů ke každé funkci najdete v samostatné kapitole (viz odkaz).

Práce se souborem Nový soubor Nový dokument Vymazání veškerého dosavadního obsahu dané stránky. Zobrazí prázdné okno HTML editoru.
  Náhled Náhled Otevření stránky mimo HTML editor. Zobrazí náhled editovaného obsahu v novém okně.
  Zpět Zpět Vrátí poslední provedené úpravy.
  Znovu Znovu Provede znovu poslední krok.
Vkládání obsahu Vyjmout Vyjmout Vyjme označený text.
  Kopírovat Kopírovat Zkopíruje označený text
  Vložit Vložit Vloží zkopírovaný text
  Vložit prostý text Vložit prostý text* Vloží text z textového souboru nebo MS Word bez připravených stylů
  Vložit z Wordu Vložit z Wordu* Vloží text z MS Word s připravenými styly
Rychlé formátování Vyčistit kód Vyčistit kód Vyčistí zdrojový HTML kód v případě vkládání textu z MS Word
  Zrušit formátování Zrušit formátování Zruší veškeré formátování textu v dokumentu/stránce.
Hledání Hledat Hledat* Vyhledání určeného textového řetězce
  Najít/nahradit Najít/nahradit* Vyhledá určený textový řetězec / nahradí za jiný určený textový řetězec.
Formát písma Tučné Tučné Zvýrazní označený text tučným písmem
  Kurzíva Kurzíva Zvýrazní označený text kurzívou
  Podtržené Podtržené Podtržení označeného textu
  Přeškrtnuté Přeškrtnuté Přeškrtnutí označeného textu
  Barva textu Barva textu Změna barvy písma označeného textu
  Barva pozadí Barva pozadí Změna barvy pozadí označeného textu
  Upravit CSS Styly Upravit CSS Styly* Úprava stylů a formátování
  Dolní index Dolní index Změní označený textový řetězec na dolní index
  Horní index Horní index Změní označený textový řetězec na horní index
Zarovnání textu Zarovnat doleva Zarovnat doleva Zarovná označený textový blok k levému okraji stránky
  Zarovnat na střed Zarovnat na střed Zarovná označený textový blok ke středu stránky stránky
  Zarovnat doprava Zarovnat doprava Zarovná označený textový blok k pravému okraji stránky
  Zarovnat do bloku Zarovnat do bloku Zarovná označený textový blok s pravým i levým okrajem stránky
  Zmenšit odsazení Zmenšit odsazení Zmenšení odsazení označeného bloku textu od levého okraje stránky
  Zvětšit odsazení Zvětšit odsazení Zvětšení odsazení označeného bloku textu od levého okraje stránky
Seznamy Seznam s odrážkami Seznam s odrážkami Vytvoří z označeného textu odrážkový seznam
  Číslovaný seznam Číslovaný seznam Vytvoří z označeného textu číselný seznam
Styly Blok citace Blok citace Zvýrazní označený textový blok jiným typem písma a zajistí odsazení od levého okraje stránky. Konkrétní předefinovaný styl písma není standardně nijak nastaven.
  Vlastní css styly Vlastní css styly Nabídka stylů a formátování vycházející ze zpracování grafických prvků při vývoji webové prezentace
  Předdefinované styly Předdefinované styly Předdefinované vlastní uživatelské styly a formátování písma. Standardně jsou přednastaveny pouze Nadpisy (2-4) a Odstavec
Odkazy, média a znaky Vložit/upravit odkaz Vložit/upravit odkaz* Přidá označenému textu aktivní odkaz na jinou stránku (interní či externí)
  Zrušit odkaz Zrušit odkaz Zruší aktivní odkaz na jinou stránku (interní či externí)
  Vložit/upravit kotvu Vložit/upravit kotvu* Vloží/upraví na označený text tzv. kotvu - pomocí kotev je možné odkazovat v rámci jednoho dokumentu/stránky. Vytvoření odkazu s kotvou viz vložení odkazu (kotva v rámci této stránky).
  Vložit/upravit obrázek Vložit/upravit obrázek* Vloží/upraví obrázek z PC nebo sdílených souborů
  Vložit/upravit média Vložit/upravit média* Vloží/upraví ostatní média z PC nebo sdílených souborů
  Vložit vodorovný oddělovač Vložit vodorovný oddělovač Vloží vodorovnou čáru na šířku celé stránky. Vhodné pro oddělení různých tématických bloků v rámci jednoho dokumentu
  Vložit speciální znak Vložit speciální znak Zobrazí tabulku se speciálními znaky pro vložení do dokumentu/stránky
Tabulky Vložit novou tabulku Vložit novou tabulku* Vloží novou tabulku na určené místo do dokumentu/stránky
  Vlastnosti řádku Vlastnosti řádku* Upraví vlastnosti vybraného řádku v tabulce
  Vlastnosti buňky Vlastnosti buňky* Upraví vlastnosti vybrané buňky v tabulce
  Vložit řádek před Vložit řádek před Vloží jeden řádek před aktuální řádek v tabulce
  Vložit řádek za Vložit řádek za Vloží jeden řádek za aktuální řádek v tabulce
  Odstranit řádek Odstranit řádek Odstraní aktuální řádek v tabulce
  Vložit sloupec před Vložit sloupec před Vloží jeden sloupec před aktuální sloupec v tabulce
  Vložit sloupec za Vložit sloupec za Vloží jeden sloupec za aktuální sloupec v tabulce
  Odstranit sloupec Odstranit sloupec Odstraní aktuální sloupec z tabulky
  Rozdělit buňky Rozdělit buňky Rozdělí označenou buňku, která je složená z více sloučených buněk
  Sloučit buňky Sloučit buňky Sloučí označené buňky do jedné
Pracovní plocha Přepnout na celostránkové zobrazení Přepnout na celostránkové zobrazení Přepne editační okno dokumentu do celostránkového zobrazení. V záhlaví zůstává pouze ovládací lišta WYSIWYG editoru. Opětným kliknutím na ikonu je vráceno zpět výchozí zobrazení
Html Html Upravit HTML kód Zobrazí nové okno se zdrojovým HTML kódem, ve kterém je možné editovat obsah pomocí HTML značek/tagů. Doporučujeme pouze pokročilým uživatelům. Vyžaduje znalost HTML kódování! Nevhodný zásah do zdrojového kódu může způsobit chybné nebo žádné zobrazení výsledného dokumentu/stránky.

Ovládací panely k vybraným editačním funkcím HTML editoru

Vložit prostý text
 • Vložit prostý text:
 • Zachovat řádkování:

 • Vložit:
 • Zrušit:
Vložit z Wordu
 • Vložit z Wordu:

 • Vložit:
 • Zrušit:
Hledat
 • Co hledat: vyhledávací pole pro zadání textového řetězce (min. 3 znaky)
 • Směr: určí směr vyhledávání - v dokumentu od určeného místa nahoru nebo dolů
 • Rozlišovat velikost: zaškrtnutím políčka bude při vyhledávání zohledněno zda se jedná o velká nebo malá písmena v textu

 • Najít další: najde další hledaný výsledek v daném dokumentu/stránce
 • Zrušit: zruší vyhledávání, zavře dialogové okno
Najít/nahradit
 • Co hledat:
 • Čím nahradit:
 • Směr:
 • Rozlišovat velikost:

 • Najít další:
 • Nahradit:
 • Nahradit vše:
 • Zrušit:
Upravit CSS Styly

 

 • Font:
 • Velikost:
 • Síla textu:
 • Styl textu:
 • Varianta:
 • Tloušťka čáry:
 • Případ:
 • Barva:
 • Dekorace:

 • Aktualizovat:
 • Použít:
 • Zrušit:
 

 

 • Barva pozadí:
 • Obrázek pozadí:
 • Opakování:
 • Příloha:
 • Horizontální pozice:
 • Vertikální pozice:

 • Aktualizovat:
 • Použít:
 • Zrušit:
 
 • Rozestup slov:
 • Rozestup znaků:
 • Vertikální zarovnání:
 • Zarovnání textu:
 • Odsazení textu:
 • Prázdné mezery:
 • Blokové zobrazení:

 • Aktualizovat:
 • Použít:
 • Zrušit:
 
 • Šířka:
 • Výška:
 • Plovoucí:
 • Vyčistit:
 • Odsazení:
 • Okraj:

 • Aktualizovat:
 • Použít:
 • Zrušit:
 
 • Styl:
 • Šířka:
 • Barva:

 • Aktualizovat:
 • Použít:
 • Zrušit:
 
 • Typ:
 • Styl odrážek:
 • Pozice:

 • Aktualizovat:
 • Použít:
 • Zrušit:
 
 • Typ:
 • Viditelnost:
 • Šířka:
 • Výška:
 • Z-index:
 • Přetečení:
 • Umístění:
 • Připnutí:

 • Aktualizovat:
 • Použít:
 • Zrušit:
Vložit/upravit odkaz
 • URL odkazu: Výsledná podoba vámi zvoleného odkazu pro použití na webu.
 • Kotva: Seznam dostupných kotev v dokumentu. Po výběru z rozbalovací nabídky se vyplní do pole URL odkazu kompletní odkaz potřebný pro správné fungování kotvy. Vyzkoušejte ukázku.
 • Cíl: Externí odkazy a odkazy na soubory ke stažení nastavujeme k otevírání do nového okna/záložky.
 • Titulek: Měl by být vyplněn pomáhá vyhledávačům a uživatelům v orientaci.
 • Třída: Možnost přiřazení CSS třídy, která určí vizuální podobu odkazu.

 • Vložit: Vloží přidávaný/upravovaný odkaz do stránky
 • Zrušit: Zruší přidávání/úpravu odkazu. Zavře dialogové okno bez uložení změn
 
 • Javascriptové okno:
 • URL vyskakovacího okna:
 • Název okna:
 • Velikost:
 • Pozice:
 • Volby:

 • Vložit: Vloží přidávaný/upravovaný odkaz do stránky
 • Zrušit: Zruší přidávání/úpravu odkazu. Zavře dialogové okno bez uložení změn
 
 • Události:

 • Vložit: Vloží přidávaný/upravovaný odkaz do stránky
 • Zrušit: Zruší přidávání/úpravu odkazu. Zavře dialogové okno bez uložení změn
 
 • ID:
 • Styl:
 • Třídy:
 • Název cíle:
 • Směr textu:
 • Jazyk cíle:
 • Kód jazyka:
 • Kódování:
 • MIME typ:
 • rel:
 • rev:
 • Tabindex:
 • Přístupová klávesa:

 • Vložit: Vloží přidávaný/upravovaný odkaz do stránky
 • Zrušit: Zruší přidávání/úpravu odkazu. Zavře dialogové okno bez uložení změn
Vložit/upravit kotvu
 • Název kotvy:

 • Aktualizovat:
 • Zrušit:
Vložit/upravit obrázek
 • URL obrázku:
 • Popis obrázku:
 • Titulek:

 • Aktualizovat:
 • Zrušit:
 
 • Zarovnání:
 • Rozměry:
 • Zachovat proporce:
 • Vertikální mezera:
 • Horizontální mezera:
 • Rámeček:
 • Třída:
 • Styl:

 • Aktualizovat:
 • Zrušit:
 
 • Alternativní obrázek:
 • Při najetí myši:
 • Po odjetí myši:
 • ID:
 • Směr textu:
 • Kód jazyka:
 • Obrázková mapa:
 • Dlouhý popis:

 • Aktualizovat:
 • Zrušit:
Vložit/upravit média
 • Typ:
 • Soubor URL:
 • Rozměry:

 • Vložit:
 • Zrušit:
 
 • ID:
 • Název:
 • Zarovnání:
 • Pozadí:
 • Vert. odsazení:
 • Horiz. odsazení:
 • Flash options:

 • Vložit:
 • Zrušit:
Vložit novou tabulku
 • Sloupce:
 • Řádky:
 • Odsazení obsahu:
 • Rozestup buněk:
 • Zarovnání:
 • Rámeček:
 • Šířka:
 • Výška:
 • Třída:
 • Nadpis tabulky:

 • Vložit:
 • Zrušit:
 
 • ID:
 • Sumář:
 • Styl:
 • Kód jazyka:
 • Obrázek pozadí:
 • Rám:
 • Pravidla:
 • Směr textu:
 • Barva rámečku:
 • Barva pozadí:

 • Vložit:
 • Zrušit:
Vlastnosti řádku
 • Typ řádku:
 • Zarovnání:
 • Vertikální zarovnání:
 • Třída:
 • Výška:

 • Rozsah aktualizace:
 • Aktualizovat:
 • Zrušit:
 
 • ID:
 • Styl:
 • Směr textu:
 • Kód jazyka:
 • Obrázek pozadí:
 • Barva pozadí:

 • Rozsah aktualizace:
 • Aktualizovat:
 • Zrušit:
Vlastnosti buňky
 • Zarovnání:
 • Typ buňky:
 • Vertikální zarovnání:
 • Zvýraznění:
 • Šířka:
 • Výška:
 • Třída:

 • Rozsah aktualizace:
 • Aktualizovat:
 • Zrušit:
 
 • ID:
 • Styl:
 • Směr textu:
 • Kód jazyka:
 • Obrázek pozadí:
 • Barva rámečku:
 • Barva pozadí:

 • Rozsah aktualizace:
 • Aktualizovat:
 • Zrušit:
Chybová stránka Uživatelské rozhraní