Search ...
Vivo\CMS\Help\UI\Content\Finder\Show_more

Obsah Přehled událostí

 

Přehled událostí zobrazuje seznam vybraných událostí. Ty se vybírají podle kritérií, která v něm zadáme. V přehledu se zobrazují pouze dokumenty typu Událost Kalendáře (viz výše).

Ukázka nastavení přehledu událostí v administraci:

 Přehled událostí - administrace

 

Specifické vlastnosti obsahu Přehled událostí:

Cesta k událostem

Udává, odkud se mají události vybírat.

Události se zobrazují nejen z první úrovně, ale i ze všech dalších podřízených dokumentů pod zadaným dokumentem (cestou). Pokud je třeba kategorizovat události, můžeme to dělat tak, že je rozdělíme do více podřízených dokumentů a pak se odkazujeme na ně. Pokud potřebujeme zobrazit všechny akce - stačí zadat cestu k libovolnému dokumentu, který je nadřízen všem akcím, které chceme zobrazit. Znamená to ale, že nedokážeme vybrat a zobrazit události, které by byly různě roztroušené na více místech struktury webu, pokud bychom nechtěli vidět všechny (podřízené).

Ukázka nastavení kalendáře ve struktuře stránek:

Přehled událostí - struktura

 

Typ zobrazení

Na výběr je Den, Měsíc, Nadcházející a Předcházející události. Podle tohoto nastavení se vybírá, které z událostí zobrazí.

 • Den - ukazuje události, které ve vybraném dni začínají, probíhají, nebo i končí. Čas nerozhoduje. Používá se zejména pro odkazy z jednotlivých dní minikalendáře.
  Příklad URL, na které se zobrazí denní přehled akcí: /cs/kalendar-akci/datum/2014-12-06/*  - zobrazí přehled akcí na 6. prosince 2014. Pokud nezadáme na konci adresy datum, ukáže se aktuální den.

 

 • Měsíc - ukazuje události, které v kalendářním měsíci začínají, probíhají, nebo končí. Může se využít pro odkazy z názvů měsíců minikalendáře.
  Příklad URL, na které se zobrazí měsíční přehled: /cs/kalendar-akci/mesic/2014-02-25/* - zobrazí únorové akce roku 2014, stejně tak, jako např. adresa /cs/kalendar-akci/mesic/2014-02-01/. Adresa bez uvedení dne, např. /cs/kalendar-akci/mesic/2014-02/ nebude fungovat.

 

 • Nadcházející událost je každá událost, u které ještě neskončil poslední den jejího konání. Používá se zejména pro přehled plánovaných událostí.
  Příklad URL, na které se mohou zobrazovat nadcházející akce: /cs/kalendar-akci/planujeme/. Výběr se řídí datem konce akce (nebere v úvahu čas).

 

 • Událost se zobrazuje v přehledu jako Předcházející událost až den po jejím skončení. Čas konce nerozhoduje. Používá se zejména pro přehled událostí, které již proběhly, ale chceme je nadále prezentovat (například včetně výsledků soutěží, fotografií z akce apod.)
  Příklad URL, na které se mohou zobrazovat předcházející události: /cs/kalendar-akci/archiv-akci/.

Finální vzhled jakéhokoli přehledu událostí, je závislý na šabloně a stylech, které budou použity na konkrétním webu.

Kalendář Obsah Kalendář