Search ...
Vivo\CMS\Help\UI\Content\Finder\Show_more

Bannerový modul

Jednoduchý modul pro správu a zobrazování bannerů vlastních nebo přebraných. Banner lze vkládat ve formátu FLASH (včetně non-flash varianty) přímo z disku nebo je možné vložit HTML kód, který zajistí zobrazování banneru z bannerového systému třetí strany.

Součásti modulu - typy obsahů

  • Kontejner
  • Banner

Závislost kontejneru a bannerů

BanneryStrukturu dokumentů znázorňuje obrázek napravo.

Každý dokument s kontejnerem může mít neomezené množství podřízených dokumentů s obsahem Banner. Pro dokumenty s bannerem platí, že jejich jediný obsah by měl být typu Banner. Bannerový systém nepodporuje použití jiných typů obsahu, tzn. nelze použít Soubor, HTML text aj.

Banner

Definujeme typu banneru:

  • obrázek/flash - uživatel nahrává konkrétní soubor z disku,
  • banner třetí strany - kód pro zobrazení banneru v podobě javascriptu/embed kódu.

V prvním případě je možné banneru nastavit parametry jako je

  • adresa,
  • způsob otevírání odkazu,
  • omezení na počet zobrazení nebo kliků,
  • váhu, která určuje četnost zobrazení.

Kontejner

Kontejner je speciální komponenta určená k zpracování bannerů na frontendu webu. Prochází podřízené dokumenty s bannery a pokud není nastaveno jinak, střídá jednotlivé bannery na zadané pozici. Systém zobrazování může ovlivnit Váha nebo dosažení Maximálního počtu zobrazení.

Dokument s obsahem Kontejner můžeme použít dvěma způsoby:

  • panel - připojený do layoutu,
  • obsah - načítaný pomocí obsahu typu Link.

Modul také umožňuje sledovat a případně vynulovat počet zobrazení banneru a počet kliknutí na banner.

Kalendář Moduly