Search ...
Vivo\CMS\Help\UI\Content\Finder\Show_more

Formulář - základní nastavení

1. Vytvoříte si stránku (dokument), na které bude formulář umístěn. Jako obsah stránky vyberete "Vlastní formulář".

Formulář - obsah

2. Vyberete si, zda chcete zobrazovat formulář jako jednosloupcový, nebo ve dvou sloupcích.

Jednosloupcový formulář

Jednosloupcový formulář

Dvousloupcový formulář

Dvousloupcový formulář

Pokud v okamžiku vytváření formuláře ještě nevíte, která varinata bude lepší, můžete se rozhodnout, nebo změnit počet sloupců kdykoli později.

Pokud si přejete jiný vzhled formuláře, je třeba pro něj vytvořit šablonu, přičemž se již neobejdete bez spolupráce programátora či kodéra.

 

3. Pokud potřebujete ukládat data z formuláře do databáze, zaškrtnete boxík "Ukládat formulář do databáze?" a musíte vyplnit název tabulky, kam se má ukládat. Název tabulky musí být složen pouze ze základních znaků abecedy, nebo číslic. Nesmí obsahovat diakritiku, mezery, ani speciální znaky. Pokud potřebujete pro svou orientaci oddělit slova, použijte pomlčku, nebo podtržítko. Bez názvu tabulky se údaje do databáze ukládat nebudou.

(příklady: kontakty_obchodni, objednavky, pripominky2, registrovani_navstevnici)

Základní nastavení formuláře

Pokud dosud není na vašem webu nastaveno jméno databáze, kde by se měla tabulka vytvořit, systém vás upozorní chybovou hláškou. V tom případě požádejte implementátora o vložení příslušné konstanty. Nebrání to vytvoření celého formuláře, ale dokud nebude konstanta vyplněna, nebudou se data ukládat.

Pokud si přejete zasílat formulář na mail, zaškrtněte boxík "Odesílat formulář mailem?" a vyplňte adresy a předmět mailu. Adres může být více, oddělují se středníkem.

4. Když návštěvník vyplní váš formulář, je vhodné jej přesměrovat na další stránku (například s poděkováním, či nějakými instrukcemi o dalším postupu). K tomu slouží další pole, kde si příslušnou stránku vyberete.

5. Popisek odesílacího tlačítka můžete vyplnit a to zvlášť pro každý jazyk.

Odeslat

Pokud nevyplníte popisek vůbec, bude zobrazeno tlačítko s textem "Odešli".

6. Dále se vyplňuje Nadpis a úvodní text (popisek) formuláře. Po kliknutí do tohoto pole se zobrazí další okno, kde je opět možné vyplnit více jazyků.

 

Nadpis formuláře

Pro všechna pole, kde se pracuje s překlady, platí, že pokud pro nějakou verzi překlad chybí, zobrazí se první vyplněný jazyk v pořadí.

Pořadí jazykových verzí jinak nehraje roli a může být nastaveno u každého prvku jinak. Pouze ve výše uvedeném případě je podstatné, který jazyk je první.

Pro změnu pořadí stačí "chytit" položku levým tlačítkem myši a přetáhnout na požadované místo (drag&drop).

7. Při zaškrtnutí volby "Ajaxová validace formuláře" budou probíhat kontroly zadaných hodnot ještě před odesláním formuláře.

Zapínat tuto možnost má smysl pouze, pokud je u nějakého pole nastavena kontrola.

Upozornění: Nemá-li uživatel na svém počítači povolen JavaScript, pak kontrola neproběhne a data se odešlou tak, jak je zadal.

Formulář - tvorba polí Formulář