Search ...
Vivo\CMS\Help\UI\Content\Finder\Show_more

Formulář - editace polí

Jakmile máme pole vytvořeno, zobrazí se jako jedna řádka v přehledu nazvaném Prvky formuláře.

Prvky formuláře

1. Pořadí polí

Každé pole můžeme přesouvat myší, když jej uchopíme za šipečku na začátku řádku. Tak lze urovnat pole, nebo umístit dodatečně přidaná pole tam, kam logicky patří. Tak, jak zde vidíte řádky pod sebou, stejně budou seřazená pole ve formuláři i navenek na webu (nebude-li použita nějaká specifická šablona).

 

2. Editace polí

Každému poli je možné dodatečně změnit kteroukoli z vlastností. Po dvojkliku na řádek, nebo kliknutím na ikonku s nářadím se vám zobrazí všechny informace o tomto poli v polích, která jste předtím použili pro jeho vytvoření a umožní vám změnu či doplnění.

Editace pole

Předpokládané využití editace je zejména PŘED spuštěním dotazníku na webu pro návštěvníky.

Pokud si necháváte jen zasílat formuláře mailem, patrně nenastane žádný problém ani při dodatečné editaci, pokud však ukládáte data do databáze a již jste nějaká shromáždili, přistupujte k editaci formulářových polí velmi opatrně.

Některá pole nezpůsobí potíže ani při dodatečné editaci (např. textová informace či změna validátoru). Editace ostatních polí má dopady do databáze a může způsobit změny, ořez, či ztrátu již uložených dat. (např. změna typu hodnoty či formulářového pole, změna názvu pole).  Například při přejmenování názvu pole dojde ke ztrátě všech dat, která jste ve sloupci s předchozím názvem měli uložená (sloupec se smaže).

Po editaci je třeba změny uložit tlačítkem "Editovat a uložit pole". Pokud místo toho uložíte rovnou celý dokument (tlačítko "Uložit" nebo "Uložit a prohlédnout"), změny v aktuálním poli se nepromítnou.

Důležité upozornění:

Pakliže budete editovat typ hodnoty již existujícího formulářového prvku, kdy se data již ukládala do databáze, je pravděpodobné, že dojde k nevratné ztrátě či ořezu dat (např., změníte-li typ hodnoty text na řetězec, dojde k nevratnému ořezu všech dat delších než 255 znaků na tuto hodnotu; změníte-li typ hodnoty řetězec na číslo, dojde k nevratné ztrátě všech uložených řetězců).

3. Smazání pole

Pokud zjistíte, že je některé pole pro formulář nadále nepotřebné, můžete je snadno smazat kliknutím na ikonku s červeným křížkem. Je třeba mít na paměti, že to je opět zásah do databáze a ztratíte všechna data, která v tomto poli (sloupci) byla do té doby uložena. Systém vás na to upozorní varovnou hláškou.

4. Náhled formuláře

Přímo v administračním rozhraní si můžeme zobrazit náhled formuláře pro rychlou kontrolu výsledku. Po kliknutí na tlačítko "Zobrazit náhled formuláře" uvidíme, jak budou seřazena a popsána jednotlivá pole.

Náhled formuláře

Formulář Formulář - tvorba polí