Search ...
Vivo\CMS\Help\UI\Content\Finder\Show_more

Formulář - tvorba polí

Formulář se skládá především z polí, takže se pustíme do jejich vyplňování.

1. Popis a název pole

V prostoru pro přidání nového pole vyplníme popis pole - tedy text, který se bude zobrazovat u tohoto pole, aby návštěvník věděl, co má do pole vyplnit. Popis se opět může zadávat multijazyčně.

Název pole se vytvoří sám, úpravou popisu. Název pole je jen jeden a smí obsahovat pouze základní znaky abecedy bez diakritiky, nebo čísla. Název pole nesmí být v rámci stejného fomuláře použit znovu.

Vkládání pole

2. Typ hodnoty pole

je možné vybrat z těchto možností:

 • řetězec  (používá se pro krátké texty do 255 znaků, výběr možností z vámi daných, CAPTCHA a některé skryté pole)
 • text        (pro delší text, než 255 znaků)
 • číslo      (pokud mají uživatelé vyplňovat pouze číslice)
 • ano/ne
 • datum
 • datum a čas
 • soubor

 

3. Typ formulářového pole

V předchozím kroku jste zvolili hodnotu pole. Tím se omezí v tomto výběru typy formulářových polí na ty, které se mohou v rámci této hodnoty uplatnit. Podrobnosti o jednotlivých hodnotách a polích jsou v  článku Uživatelský formulář. Sekce Podpora je přístupná po přihlášení, pro klienty s verzí VIVO FULL a  VIVO LDK.

Typy jsou:

 • jednořádkový input

(prázdné pole pro vložení kratších informací)

Příklad tří polí typu jednořádkový input

 • výběr jedné z možností (selectbox)

Rozbalovací seznam, ve kterém jsou k dispozici možnosti, které předem zadáte. Vybrat lze pouze jednu z nich. Používá se obvykle tam, kde je potřeba dát uživateli vybrat z pěti a více možností, nebo pokud mají možnosti dlouhé popisky. Pro menší skupinu variant s krátkými popisky je obvyklejší použít radiobutton (viz níže).

Pokud tedy například potřebujeme nabídout ve formuláři návštěvníkovi vybrat barvu, zadáme názv pole barva, zvolíme typ hodnoty řetězec a typ formulářového pole selectbox.

Pak vkládáme jednotlivé barvy jako hodnoty (červená, modrá, černá).

Vkládání hodnot do selectboxu

Každé hodnotě se zadává přeožený popisek pro každý jazyk. Překlady se zadávají kliknutím na pole popisek.

Každou z nich opět překládáme do všech jazyků, pro které je formulář vytvářen.

zadávání barev

 

Po zadání hodnot vidíme zobrazenu jen první z nich, ale po kliknutí na pole s hodnotami se objeví všechny a to v jazyce, který je zvolen jako první.

Pole selectboxu

Pokud potřebujeme dodatečně přidat, nebo ubrat nějakou barvu, klikneme na ikonku "plus"  plus a dostaneme se opět do editace hodnot (zde ted  barev).

Na webu pak dostaneme formulářové pole select box, které  ukazuje první hodnotu

Selectbox - FE

Po kliknutí na pole (nebo na šipku vpravo), se zobrazí všechny zadané hodnoty.

Rozbalený selectbox

V případě většího množství hodnot se objeví vpravo od nich scrollbar, který umožní prohlédnout i další v pořadí.

 

 

 • výběr jedné z možností (radio)

Jedná se opět o seznam možností, které zadáte. Všechny budou na stránce najednou viditelné.

Pomocí tohoto prvku si uživatel volí také pouze jednu z možností, které mu nabídnete, ale získává o nich jiný vizuální přehled, než je tomu u selectboxu. Jelikož budou všechny hodnoty vypsány viditelně na první pohled, používá se zejména tam, kde je možností méně a mají kratší popisky.

Pojmenujeme pole (např. Délka zájezdu), zvolíme typ hodnoty řetězec a typ formulářového pole Výběr jedné z možností (radio).

Pak zadáváme jednotlivé hodnoty (v našem příkladu 1, 2 a 3 týdny).

Radiobutton

Zadávání a editace hodnot probíhá stejně jako v předchoyím typu (selectboxu).

Po uložení formuláře dostaneme na webu seznam zadaných možností.

Vedle každé možnosti je kulatý bod, který se po kliknutí označí jako vybraný. Ten, kdo vyplňuje formulář může vybrat maximálně jednu možnost. Než jednu vybere budou všechny možnosti "vypnuté".

Vzhled radiobuttonu

 

 • výběr z více možností (checkbox)

Přehledný seznam možností, které nabízíte návštěvníkovi. Všechny možnosti budou ihned viditelné a může si jich zvolit více najednou. Používá se tam, kde nabízíte více možností, které se vzájemně nevylučují, ale naopak se mohou doplňovat nebo kumulovat. Například výčet připojištění, vybavení domácnosti (ledničku i pračku i televizi), příslušenství k nějakému spotřebiči (sluchátka, baterie, nabíječka), výběr volitelných předmětů apod.

Příklad checkboxu

Vkládání hodnot probíhá stejně jako u selectboxu.

 • Typ pole ANO/NE

Typ pole ANO/NE použijeme v případě, že jsou možné pouze dvě hodnoty. Nemusí se jednat o doslovné ANO a NE, ale například též pojede/nepojede; na dobírku/platit předem; s pojištěním/bez pojištění atd.)  Navenek bude pole vždy vypadat jako radiobuton a u něj budou textově vypsány popisky. Při zadávání však musíme pamatovat na to, že hodnoty jsou pouze 1 a 0 a takto se ukládají do databáze. Do mailu však přijde celý popisek - tedy např. "platit předem", nikoli nula.

Ano - Ne

Kdy zvolit ANO/NE a kdy radiobutton? Napohled jsou funkce podobné, ale rozdíly tu jsou. ANO/NE by mělo nabývat pouze dvou hodnot a jeho hodnota MUSÍ být 1 a 0 (jinak se informace neukládá). Radiobutton může mít více než dvě varianty a do databáze se ukládají libovolné hodnoty, nejen čísla.

 

 • CAPTCHA

CAPTCHA je prvek ochrany proti SPAMu a robotům. Do formuláře vykreslí jednořádkové volné políčko a vedle něj obrázek s textem. Ten, kdo vyplňuje formulář, musí tento text opsat. Pakliže stránku prohlíží uživatel se zapnutým JavaScriptem, CAPTCHA prvek nebude zobrazen (je vykreslený, ale schovaný).

 • víceřádkový input
 • WYSIWYG
 • soubor
 • datum vložení záznamu (hidden)
 • autor záznamu (hidden)
 • jazyk systému (hidden)

Některá pole se ve formuláři nezobrazí, ale přesto je ale někdy vhodné je do formuláře přidat. Jedná se o pole, které vám poskytnou dodatečné informace, aniž by je návštěvník musel vyplňovat.

Autor záznamu

Toto neviditelné pole (vizitor jej nevidí, ale odesílá se s formulářem do databáze, či mailu) a jeho hodnota je vyplněna systémem dle přihlášeného uživatele - vyplní se jeho nickname (username/login). Pakliže není uživatel přihlášen, vyplní se "Anonymous".

Jazyk systému

Toto neviditelné pole je vhodné používat na multijazyčných webech, kde je ten samý formulář umístěn na stránkách vícero jazykových mutací. Systém doplní kód jazyka, v jakém byl formulář odeslán, díky čemu lze pak sesbíraná data filtrovat dle jazyka uživatele, jež je odeslal.

Datum vložení záznamu

Do tohoto hidden pole systém uloží aktuální datum a čas, aby bylo možné rozlišovat, kdy přesně byly dané záznamy uloženy.

Pokud máte pole vytvořeno a přejete si na něm něco změnit, doporučujeme opatrnost a prostudovat kapitolu o editaci polí.

4. Kontrola pole (validátor)

Pro každé pole lze nastavit kontrolu. Pole, která musí být vyplněna, označíme jako "Povinné".  Dále můžeme kontrolovat pole, kde si přejeme vyplnit pouze čísla.

Pozn. Touto kontrolou pak neprojde například "50 kg" ani "30 x 60", ale pouze "50" nebo jiné číslice.

Validace hodnot

Můžeme nechat zkontrolovat mailovou adresu. Často jde to jediný kontaktní údaj, takže je velmi důležité jej získat správně. Sice nedokážeme zabránit všem chybám, avšak kontrole vyhoví pouze email v platném formátu. Kontroluje se správný tvar adresy tzn. znaky bez diakritiky, jeden zavináč, doména prvního řádu za tečkou atd. ("julie.nováková@seznam.cz" ani "julie.seznam.cz" ani "julie@seznam" kontrolou neprojde). 

Můžeme pole nastavit zároveň jako povinné a ještě kontrolovat jeho tvar. Při výběru podržíme CTRL a klikáním vybíráme způsoby kontroly.

Pozn. Aktuálně je kontrola na číslo nastavena tak, že se pole zároveň stává povinným.

Formulář - editace polí Formulář Formulář - základní nastavení