Search ...
Vivo\CMS\Help\UI\Content\Finder\Show_more

Formulář

Vhodné použití je jako kontaktní, registrační nebo objednávkový formulář. Pokud potřebujete od formuláře složitější funkcionalitu, například nákupní košík, napojení na platby, či do interního systému, přihlášení apod., pak je třeba funkci programovat dle vašich konkrétních potřeb.

Tvorba formuláře byla vždy závislá na práci programátora. Uživatelský formulář v CMS VIVO umožní vytvořit jednodušší formuláře i bez znalosti programování.

Formulář si dokážete vytvořit téměř tak snadno, jako napsat článek. Formulář lze vytvářet ve více jazycích najednou.

Jednotlivé kroky:

Galerie Obsah Diskuse