Search ...
Vivo\CMS\Help\UI\Content\Finder\Show_more

Vyhledávání

Nedílnou součástí Vivo CMS je fulltext. Tento typ obsahu umožňuje provádí fulltextové vyhledávání dokumentů site a to jak nad jejich vlastnostmi (titulek, popis klíčová slova atp.) tak vlastním obsahem (pokud je obsahem dokumentu soubor).

Náhled obsahu na webu

Vyhledávání - front-end: nabídka podmínky pro části slov

Vyhledávání - front-end: nabídka podmínky pro umístění slov

Vyhledávání - front-end: výsledky vyhledávání

Vlastnosti obsahu typu Search

Vyhledávání - back-end

Page Size

Number of search results displayed per page. If the total number of documents found in search results exceed the stated value, the paging will automatically be displayed.

Find Results

Vivo\CMS\Model\Content\Search\operator_hint

Condition for parts of words

Vivo\CMS\Model\Content\Search\wildcards_hint

Obsah UI komponenta