Search ...
Vivo\CMS\Help\UI\Content\Finder\Show_more

PHP Script

Typ obsahu, do kterého je vložen PHP kód zajišťující specifickou činnost (dynamické generování výstupu). Je využitelný v případě požadavku na jednoduchou funkci, pro kterou by bylo časově náročnější vytvářet modul oproti jednoduché PHP funkci.

Tento typ obsahu není standardně dostupný z důvodů bezpečnosti (musí být explicitně povolen v konfiguraci CMS na globální úrovni nebo ve specifickém nastavení site).

Přehled Obsah Nástěnka