Search ...
Vivo\CMS\Help\UI\Content\Finder\Show_more

Typ přehledu

Lze volit mězi dvěma typy - dynamickým a statickým.

Oba typy přehledu zobrazují pouze publikované dokumenty (není-li v dotazu stanoveno jinak - např. zobrazování dokumentů ve stavu "v přípravě"). Oba typy přehledů ukazují aktuální obsah/y příslušných dokumentů.

Dynamický přehled

je používanější, obvykle chceme zobrazit veškerý publikovaný obsah v určitém místě (dle adresy), nebo splňující určitá kritéria (fulltext dotaz). Dokáže zohlednit dodatečné změny, zobrazí i dokumenty, které přidáme až po vytvoření přehledu, pokud splní kritéria. Zobrazuje pouze dokumenty, které mají zatrženo "Zobrazovat v navigaci a přehledech".

Statický přehled

se využije v těch případech, kdy potřebujeme zobrazit nějaké konkrétně vybrané dokumenty, které není možno společně definovat cestou, nebo fulltextovým kritériem. Statický přehled zobrazí maximálně tolik dokumentů, kolik je jich zadáno. Nereflektuje automaticky nově vytvořené dokumenty. Vždy je třeba odkazy do něj ručně přidat. (Doposud se toto řešilo přehledem hyperlinků). Zobrazuje dokumenty, bez ohledu na to, zda mají zatrženo "Zobrazovat v navigaci a přehledech", jelikož je předpoklad, že manuálním výběrem dokumentu do přehledu je potvrzeno, že jej tam opravdu chceme zobrazovat.

 

Porovnání typů přehledů
Vlastnost/Typ
Dynamický přehled       Statický přehled
Zadání dokumentů k zobrazení jsou zadány cestou a podmínkami  jsou zadány jmenovitě
Aktualizace zobrazuje všechny dokumenty, které splňují podmínky zobrazuje vyjmenované dokumenty, pokud jsou publikované
Zobrazuje dokumenty jen pokud mají zaškrtnuto "Zobrazovat v navigaci a přehledech" bez ohledu na zaškrtnutí "Zobrazovat v navigaci a přehledech"
Referenční integrita je zajištěna, pokud je cíl zadané cesty přesunut. zajištěna, pokud se některý ze zadaných dokumentů přesune, nebo aktualizuje
Použití Pro zobrazení subdokumentů určitého místa struktury, kde se mohou měnit subdokumenty Pro konkrétní výběr dokumentů z různých míst, nebo z místa, kde jich je více, než chceme v přehledu prezentovat.
Typické využití Rozcestí na podstránky, Hlavní i doplňkové menu, Mapa stránek, Postranní boxy s přehledy souvisejícího obsahu Upozornění na vybrané dokumenty - např. na hlavní stránce, Zobrazení dokumentů ke stažení k určitému produktu, Postranní boxy se jmenovitě vybraným obsahem, odkazy v zápatí stránek
Přehledová cesta Přehled Šablona přehledu