Search ...
Vivo\CMS\Help\UI\Content\Finder\Show_more

Šablona přehledu

Šablona zobrazení přehledu určuje, co všechno bude na přehledu zobrazeno a jakým způsobem. Základní šablona zobrazí pouze názvy cílových stránek jako odkazy. Názvy budou ve standardním odrážkovém seznamu dle stylu na celém webu. aktuálně Vivo nabízí deset připravených šablon a další lze vytvářet na zakázku dle potřeb projektu.

Připravené šablony

Přehled se Základní šablonou může vypadat například takto. Různý vzhled je zde dán celkovými styly webu. Ty určují např. vzhled odrážek, barevnost písma, podtržení odkazů, rozestupy řádek, nadpisy.

 

Základní přehledZákladní přehled

 

Základní přehled

 

Kromě základní šablony je připraveno dalších devět šablon k výběru.

Seznam šablon pro přehledy

Z těchto deseti šablon si vyberete tak, že kliknete na zvolenou šablonu a pak celý dokument uložíte. Typ šablony můžete kdykoli změnit stejným způsobem. Šablona nemá vliv na výběr stránek, kam se odkazujeme, pouze na to, kolik informací se o každé stránce zobrazí a jak. 

Seznam všech připravených šablon a ukázkovou galerii si můžete prohlédnout zde.

 

Poznámka k rozbalovacímu přehledu:

Specifikum šablony rozbalovacího přehledu je, že zobrazuje i subdokumenty, které nemají vybranou vlastnost "Zobrazovat v navigaci". Tyto subdokumenty tak nejsou zobrazeny v různých menu a jiných přehledech, ale v rozbalovacím přehledu ano. Tato vlastnost vyplývá z toho, že je předpoklad, že jednotlivé části dávají smysl spíše v kontextu celé stránky, nikoli samostatně a tak není žádoucí, aby na ně vedly odkazy z menu a zobrazovaly se samostatné, vytržené části (například jedna otázka a odpověď) jako celá stránka.

Rozbalovací přehled je použit i přímo na této stránce pro popis přehledů. Text, který právě čtete, se nachází v jedné, aktuálně rozbalené, části.

Specifické šablony

Pro konkrétní projekt mohou být vytvořeny i jiné, specifické šablony podle potřeb projektu, pro splnění estatických, obchodních či informačních požadavků na stránku. Specifické šablony jsou pak k výběru stejným způsobem jako připravené.

Ilustrační obrázek s výběrem specifických šablon na konkrétním projektu

šablony pro přehled

Pokud vybereme jinou šablonu zobrazení přehledu, bude ovlivněno co a jak se v přehledu zobrazí. Může se jednat o přehled pro novinky, nebo tiskové zprávy, kde chceme zobrazovat datum vydání a případně zdroj. Může se jednat o články, u kterých chceme již v přehledu vidět autora. Může se jednat o přehled, který má estetickou a více vypovídající funkci, takže zobrazujeme i obrázky a krátký popis subdokumentů.

Přehled se specifickou šablonou může pak vypadat například takto:

Specifický přehled

Typ přehledu Přehled