Search ...
Vivo\CMS\Help\UI\Content\Finder\Show_more

Řazení dokumentů

Statický přehled zobrazuje dokumenty přesně v tom pořadí, jak jsou v něm zadány. Proto se vlastnost "Řazení dokumentů" týká jen dynamického přehledu.

Způsoby řazení

Dynamický přehled umožňuje mnoho způsobů řazení zobrazovaných dokumentů:

Řazení přehledu

Podle data

Několik typů řazení je řízeno dle data uvedeného v některé z vlastností dokumentu (datum vydání, datum poslední úpravy, datum vytvoření dokumentu). Slovo "sestupně" zde vždy znamená, že nejnovější záznamy budou nahoře, starší pod nimi, nejstarší na konci.

Při volbě, dle kterého data chceme dokumenty řadit je dobré mít na paměti, že datum vytvoření dokumentu nelze editovat, zaznamenává čas vzniku dokumentu. Datum vydání můžeme editovat libovolně. Při vytváření dokumentu se automaticky nastaví na aktuální datum a čas. Datum poslední úpravy také nelze editovat, aktualizuje se při uložení dokumentu. Proto se nejčastěji využívá datum vydání.

Podle názvu

Je také možné řazení podle názvu dokumentu. V tomto případě se dokumenty v přehledu seřadí dle abecedního pořadí jejich názvů od A do Z. Při sestupném řazení je to naopak, nejvýše budou názvy od konce abecedy.

Podle pozice

Velmi časté řazení na firemních webech. Například zobrazování položek hlavního menu: O nás, Produkty, Kontakty, Reference, nemá žádné řazení, které by bylo možno definovat jako abecední nebo časové pořadí. V tomto případě každému dokumentu vepíšeme číslo do vlastnosti "Pozice" a přehledu nastavíme zobrazování "Podle pozice". Dokumenty s nižším číslem se řadí před dokumenty s vyšším číslem.

Náhodně

Náhodné řazení používáme tam, kde chceme namátkově propagovat různé informace na stejné úrovni. Například máme 20 referenčních projektů a chceme, aby se dokumenty zobrazovaly v náhodném pořadí. Zadáme jim náhodné řazení a dosáhneme jejich promíchání - pokaždé návštěvník uvidí jiné reference nahoře stránky.

Obzvláště se této možnosti využívá v kombinaci s další vlastností přehledu a to je limit počtu zobrazených dokumentů. Pokud máme například postranní box se seznamem výletů, který nemůže být příliš dlouhý. Nicméně v nabídce je patnáct různých výletů. Omezíme limit zobrazení přehledu výletů v tomto boxu například na čtyři a zadáme jim náhodné řazení. V boxu se pak zobrazí při každém načtení náhodné čtyři z patnácti možných výletů, čímž se zajistí rovnoměrná propagace všech.

Podle nastavení řazení v přehledovém dokumentu

Když je takto nastavené řazení v přehledu, pak respektuje to řazení, jaké má zadáno cílový dokument přehledu pro své podřízené.

Poznámka k vlastnosti "Řazení dokumentů"

Zde dochází k nejasnostem ohledně dvojího řazení, proto raději připojíme vysvětlení.

Řazení podřízených dokumentů je vlastností každého dokumentu a v tomto případě se jedná řazení podřízených dokumentů - tedy přímo těch, které jsou pod ním umístěny ve struktuře.

Řazení dokumentů je vlastností obsahu typu Přehled a pak se jedná o řazení dokumentů, jak je tento přehled bude zobrazovat. Zde je obvyklé, že zobrazuje přímo své podřízené dokumenty a v tom případě je samozřejmě nejlepší, aby řazení bylo u tohoto obsahu bylo  nastaveno stejně jako u dokumentu. Někdy však nastává situace, že se přehled odkazuje na jiný cílový dokument, než sám na sebe a pak může dojít i k situaci, že budeme potřebovat jiné řazení, než které je nastaveno u cílového dokumentu pro jeho podřízené. Zde je tedy třeba vybrat konkrétní řazení.

Limit počtu dokumentů Přehled Fulltext kritéria