Search ...
Vivo\CMS\Help\UI\Content\Finder\Show_more

Přehledová cesta

Udává cestu k dokumentu, jehož subdokumenty budou zobrazeny. Nejčastěji je přehled obsahem právě toho dokumentu, jehož podřízené chceme zobrazovat. V tom případě nemusíme cestu vůbec zadávat. Pokud je přehled umístěn v dokumentu jinde ve struktuře webu, je nutné zadat cestu a to od začátku (tedy vše, co je za doménou první úrovně).

příklady:

  • /cs/o-nas/vedeni/
  • /en/news/
  • /cs/produkty/bazeny/nadzemni/
Fulltext kritéria Přehled Typ přehledu