Search ...
Vivo\CMS\Help\UI\Content\Finder\Show_more

Limit počtu dokumentů

Udává počet dokumentů, které budou v přehledu maximálně zobrazeny. Používá se pro omezení počtu zobrazených dokumentů, pokud jich je z cílovém místě více, než chceme vidět v rámci tohoto přehledu.

Výhodně se dá kombinovat s nastaveným řazením "Náhodně".

Přehled článků s HTML textem Přehled Řazení dokumentů