Search ...
Vivo\CMS\Help\UI\Content\Finder\Show_more

Fulltext kritéria

Do tohoto pole můžeme napsat omezující parametry (například zobrazovat jen dokumenty určitého typu, nebo s jinou společnou vlastností, případně nějaké vyloučit). Zde je třeba psát dotaz v syntaxi dotazovacího jazyka, takže nepředpokládáme správu ze strany klienta.

Dle zadaných kritérií mohou být výsledky ze zadaného umístění filtrovány podle typu dokumentu, obsahu, kteréhokoliv datumu (publikace, vzniku, ukončení akce aj.)

Příklady

 • vivo_cms_model_document_published:[2012-01-01T00:00:00Z TO 2012-12-31T23:59:59.999Z]
  Rozsah určený konkrétním datem.
 • vivo_cms_model_document_published:[* TO NOW]
  Dokumenty s datem vydání mezi "počátkem věků" a "aktuálním okamžikem".
 • vivo_cms_model_document_published:[${year:2000}-01-01T00:00:00Z TO NOW
  Počáteční datum (rok) určuje parametr poslaný metodou GET nebo POST. Pokud není zadán, defaultní hodnota je 2000.
 • vivo_cms_model_document_publishedcontenttype:Vivo\\CMS\\Model\\Content\\File
  Obsah musí být File tj. soubor. Využitelné například v uzlu, který má subdokumenty s různými typy obsahu. Tak můžeme odfiltrovat soubory s HTML textem oproti přehledům aj.
 • vivo_cms_model_folder_language:cs
  Dokument má nastavenou vlastnost Jazyk na češtinu.

Kombinace pravidel

Pravidla lze kombinovat pomocí AND, OR...

 • vivo_cms_model_document_publishedcontenttype:Vivo\\CMS\\Model\\Content\\File AND vivo_cms_model_document_published:[2012-01-01T00:00:00Z TO 2012-12-31T23:59:59.999Z]
  Vrátí všechny dokumenty s obsahem typu File, které mají datum publikace v roce 2012.

Tento fulltextový dotaz můžete vidět na webu Partners aplikovaný na přehled tiskových zpráv. Vlastní dokumenty s tiskovkami jsou rozdělené do složek podle tématu, ovšem přehled prochází strukturu rekurzivně a zobrazuje dokumenty nezávisle na umístění.

Řazení dokumentů Přehled Přehledová cesta