Search ...
Vivo\CMS\Help\UI\Content\Finder\Show_more

Multimediální objekt

Typ obsahu Multimediální objekt slouží ke správě a publikování multimediálních souborů, obrázků a videí.

Pomocí tohoto typu obsahu je možné publikovat a spravovat jednak obrázky ve formátech .jpg, .png, .gif a jednak videa, která je možné nahrávat ve formátech Ogg, MPEG4 (mp4) a WebM nebo také přebírat z Youtube.

Obrázek–parametry

Barva pozadí

Pokud se obrázek zobrazuje s kulatými rohy, v nestandardních rozměrech nebo v případě, že administrátor nahraje průhledný png obrázek, doplní se barva pozadí podle parametru zadaného v administraci. Originál nahraného obrázku se nemění, parametry zadané v administraci určují pouze způsob zobrazení na front-endu stránek.

Černobílý obrázek

Po zaškrtnutí volby „černobílý“ se obrázek zobrazí jako černobílý.

Kvalita

Převzorkování obrázku dle zadaného parametru v rozmezí 0 – 99. Pokud uživatel při nahrávání souboru ponechá tuto volbu prázdnou, použije se přednastavená hodnota 95.

Velikost

Administrátor může zvolit výsledné rozměry obrázku. Určuje se požadovaná velikost delší hrany obrázku. Rozměr kratší strany je proporcionálně upraven, poměr stran zůstává stejný jako u originálu.

Vlastní šířka a výška

Pro specifické situace, kdy jsou požadovány specifické rozměry nezávisle na původních vlastnostech obrázku, je možné využít voleb „Vlastní šířka“ a „Vlastní výška“. Použití těchto voleb ignoruje originální vlastnosti obrázku, které jsou potlačeny.

Flash

Multimediální objekt může sloužit k publikaci flash souborů. Je možné určit verzi flashe, která musí být na klientské stanici nainstalována pro úspěšné zobrazení souboru.

Součástí administrace je WYSIWYG editor pro zadání alternativního textu, který se má zobrazit v případě, že uživatel nemá nainstalovaný flash v počítači nebo verze nainstalovaná na klientské stanici neodpovídá zadaným požadavkům.

Obsahu lze nadefinovat individuální rozměry dle požadavků na zobrazení ve stránce. V případě velmi specifických situací lze nadefinovat proměnné a jejich hodnoty, které bude nahraný flash přebírat a také nastavit parametry pro funkčnost – definovat id, povolit/zakázat zobrazení na celou obrazovku a další.

Videa

Typ obsahu Multimediální objekt umožňuje publikovat flash videa, Ogg, MPEG4 (MP4) a WebM. Kromě publikace video souborů je možné také přebírat videa z Youtube.

Pro všechny typy videí může administrátor určit specifické rozměry pro zobrazení na front-endu konkrétních požadavků, pokud jsou rozměry zdroje nevyhovující. V administraci je také možné nastavit výchozí obrázek (s výjimkou Youtube), který se zobrazí při načtení videa před jeho spuštěním.

Youtube videa

Pro identifikaci youtube videí může uživatel zadat v administraci samotné ID videa nebo je možné použít i celou adresu videa na youtube. Video je potom přehráváno ve standardním „embed“ přehrávači Youtube.

Práce s obsahem

Nejprve zvolte z nabídky obsahů typ Multimediální objekt a dále pokračujte k výběru požadovaného podtypu.

Výběr typu multimediálního obsahu

V naší ukázce použijeme Flash object, správa ostatních typů je obdobná.

Editace obsahu

Vyberte soubor s flashem, který chcete zobrazovat na webu, zvolte alternativní text případně parametry, které musí být při zobrazení použité a poté uložte. Pokud budete v budoucnu potřebovat změnit typ multimediálního objektu např. z flashe na obrázek, bude potřeba vytvořit novou verzi obsahu.

Nástěnka Obsah Mapa přesměrování