Search ...
Vivo\CMS\Help\UI\Content\Finder\Show_more

Mapa přesměrování

Mapa přemíření slouží pro hromadné přemapování skupiny URL adres na nové. Používá se primárně u webů, kdy je zapotřebí zachovat informace pro vyhledávače (SEO) a přesměrovat je na relevantní obsah pod novou URL.

Ikona Mapa přesměrováníTento typ obsahu je vhodné použít jako obsah kořenového dokumentu, ale je možné použití i na jiných místech ve stromu.

CMS LARS Vivo při dotazu na dokument zpracovává URL a podle ní vyhledává požadovaný dokument. Pokud požadovaný dokument není nalezen prohledává se strom dokumentů směrem ke kořeni, dokud není nalezen obsah s vlastností rekurze (jinak požadavek končí chybou 404). Toho je zachyceno mapou přesměrování, kde je následně zpracováno pole URL adres.

Vlastnosti obsahu typu Mapa přemíření

Podmínky přesměrování jsou uloženy ve formátu {STARA_URL} {NOVA_URL}, každý záznam na nový řádek. V seznamu je možné používat hvězdičky jako zástupce libovolných znaků (tzv. wildcard) a rovněž regulární výrazy, přičemž jimi vybrané části staré URL uvedené v kulatých závorkách lze vkládat do nové URL. Každá taková část se odkazuje ve tvaru $+pořadové číslo. Jak může výsledná definice mapy vypadat demonstruje následující příklad:

uvodni_stranka.htm /cs/
aktuality/(*).html /cs/novinky/$1/
web/* /404/
* /cs/

Použití regulárních výrazů

Pro zápis mapy adres je vhodné použít regulárních výrazů, pomocí kterých je možné zmenšit a zpřehlednit její množinu.

Regulární výraz (regular expression) představují určitý vzor (chcete-li masku) pro textové řetězce. Nejznámější znaky jsou * a ?.

Pro vytváření skupin znaků slouží [] (hranaté závorky). Pro vytvoření skupiny opakování nebo také k zapamatování při nahrazování, slouží () (kulaté závorky). Pro oddělovač "nebo" slouží znak roury | a pro negaci znak ^. Speciální znaky je třeba escapovat = doplnit zpětným lomítkem, jako je tomu v případě předefinovaného znaku pro číslice \d, nebo pokud chceme použít znak + který jinak slouží jako kvantifikátor.

Kvantifikátory

Kvantifikátor Počet opakování
? minimálně 0krát, maximálně 1krát
* minimálně 0krát, maximálně neomezeno
+ minimálně 1krát, maximálně neomezeno
{n} právě nkrát
{m,n} minimálně mkrát, maximálně nkrát

Některé předdefinované skupiny znaků

\d číslice 0-9
\w znaky "slova" (ekvivalentní zápisu [a-zA-Z0-9_])

Příklady užití

  • (cs|en) odpovídá řetězci cs nebo en
  • tel(efon)? tel nebo telefon
  • a+b odpovídá řetězcům ab, aab, aaab...
  • .{3} odpovídá řetězci přesně o třech znacích
  • (a\+b)\*c=d odpovídá matematické rovnici (a+b)*c=d

Více informací o regulárních výrazech naleznete například zde.

 

Multimediální objekt Obsah Link