Search ...
Vivo\CMS\Help\UI\Content\Finder\Show_more

Layout

Layout je jeden ze standardních obsahů používaných ve Vivo. Jeho vytvoření vyžaduje znalost programovacího jazyka, proto se tvoří i upravuje většinou na straně dodavatele.

Layouty bývají většinou umístěny v rámci projektu ve speciální složce "Layouts". Tuto složku vidí jen oprávnění uživatelé. Tyto layouty pak ovlivňují vzhled více stránek v rámci webu. Výjimečně je použit obsah Layout i v dokumentu, který je přímo ve standardní struktuře. Jedná se obvykle o homepage celého webu, nebo jeho jazykové verze.

Dokument s obsahem Layout poznáme podle charakteristické ikonky. Layout

Obsah Layout vkládáme vždy jako jediný obsah Dokumentu.

Editace Layoutu se skládá z textového pole pro kód a panelů.

Vypadá například takto:

Editace Layoutu

Jelikož podstatnou část obsahu Layout je možné spravovat jen se znalostí programovacího jazyka, a zde jsme v části nápovědy pro uživatele, bude zde popsána pouze práce s panely.

Panely na stránce (dříve Panely v layoutu)

Panelem se rozumí určitá část stránky vymezená graficky, logicky, či vloženým obsahem. Panel může vymezovat prostor pro box, hlavičku, patičku, menu, přepínače jazyků, či jiný samostatný úsek stránky. Panel je nejmenší jednotka v rámci layoutu, se kterou pracujeme.

Panel má název a adresy komponenty, která tento panel naplní obsahem. Název panelu je pevně definován v kódu, zatímco komponentu lze zaměnit při dodržení určitých pravidel. Do panelů vkládáme pouze komponenty ze složky Components. Nejčastějším úkonem, který zde uživatel vykonává, je právě záměna jednoho obsahu za druhý.

Zobrazení panelů v prohlížení

V administraci máte k dispozici textovou informaci. Ve stránce však může být celá řada panelů s podobnými názvy. Pro lepší orientaci a vizuální představu o panelech na frontendu využijte mód Prohlížení a volbu Zobrazit panely, viz samostatný článek zaměřený na toto téma.

Redefinování panelů ("přetěžování")

U konkrétního dokumentu lze změnit nastavení panelů resp. lze redefinovat, jaký dokument se má pro určitý panel použít. Vlastnost Panely na stránce (dříve Panely v layoutu) má rekurzivní platnost tzn. nastavení pro určitý dokument se uplatňuje i na jeho podřízené dokumenty do neomezené hloubky...

Existují dvě možné syntaxe pro dvojí použití.

1) Redefinování panelů v layoutu, který JE dotyčnému dokumentu přiřazen.

nazev_panelu:/cesta-k-novemu-panelu/

2) Redefinování panelů v layoutu, který NENÍ dotyčnému dokumentu přiřazen. Náš dokument má například přiřazený layout Produkt a my bychom rádi redefinovali panel v layoutu Page.

/cesta-k-layoutu/#nazev_panelu:/cesta-k-novemu-panelu/

Vypnutí panelů

Na některé stránce nechceme, aby byl zobrazen některý z panelů, které ale layout této stránky (nebo jeho nadřízený layout či nadřízená stránka) obsahuje. Pak postupujeme jako při redefinici panelů, jen se za dvojtečku místo nové cesty vyplní "nic" nebo prázdné uvozovky.

nazev_panelu:


nebo

nazev_panelu:"" 

příp. ve specifických situacích, kdy potřebujeme konkretizovat nejen panel samotný, ale i konkrétní dokument s layoutem. V každém layoutu může být nadefinovaný panel s určitým názvem. Následujícím zápisem zajistíme, aby došlo k redefinici pouze jednoho panelu a žádného jiného.

/cesta-k-layoutu/#nazev_panelu:Link Obsah IFrame