Search ...
Vivo\CMS\Help\UI\Content\Finder\Show_more

IFrame

HTML rám umožňuje do editované stránky/dokumentu vložit jinou stránku, obvykle z jiného WWW serveru.

Vlastnosti obsahu typu IFrame

URL

URL address of the external site which is to be inserted into the generated document.

Width

Specifies the width of the frame in pixels or percentages. If the source page or file is wider, the horizontal scroll bar will automatically appear

Height

Specifies the height of the frame in pixels or percentages. If the source page or file is higher, the vertical scroll bar will automatically appear

Other attributes

Specifies other attributes of iframe tag

Uživatel má možnost prostřednictvím administračního rozhraní ovlivnit rozměry iframu i další atributy iframu. Na screeshotech můžete vidět editaci rozměrů a atributu "scrolling" prostřednictvím formuláře zobrazeného v nové vrstvě.

Layout Obsah Hyperlink