Search ...
Vivo\CMS\Help\UI\Content\Finder\Show_more

UI komponenta

Obsah se zobrazí prostřednictvím parametrem určené třídy UI komponenty frameworku Vivo. Používá se v sofistikovanějších případech programatického generování obsahu stránky.

Náhled obsahu na webu

UI komponenta - front-end

Vlastnosti obsahu typu UI component

UI komponenta - back-end

Front-end UI component type

Uživatel zadává cestu k vybrané třídě UI komponenty.

Vyhledávání Obsah Twitter agregator