Search ...
Vivo\CMS\Help\UI\Content\Finder\Show_more

Editace a správa nástěnky

 

 1. V navigačním stromu vybereme požadovanou stránku s nástěnkou
 2. Počet položek na jedné stránce nástěnky změníme v úvodních vlastnostech obsahu Nástěnka
 3. V přehledu souborů můžeme obsah nástěnky editovat, spravovat či odstranit

TIP: Změna pohledu na nástěnku

ikonami a můžeme změnit pohled na přehled souborů na nástěnce.

Těsně nad prvním vloženým souborem je řádka, která má vpravo nápis Funkce. Vedle něj jsou dvě ikony, kterými lze přepínat zobrazení mezi detailním a kompaktním pohledem na nástěnku.

Nástěnka - kompaktní pohled

Detailní pohled nám umožní editovat titulky a popisky souboru a vidět náhled. Kompaktní zobrazení je výhodnější pro přesuny souborů (či separátorů), tedy když chceme změnit jejich pořadí. Také se hodí, když chceme mít přehled, co všechno nástěnka obsahuje. Využívá se zejména u nástěnek s mnoha vloženými soubory.  Vybrané zobrazení se projeví jen v administraci a nemá žádný vliv na zobrazení nástěnky na webu.

 

Detailní pohled na nástěnku

Detailní pohled na nástěnku

 • Titulek - vyplníme pro zobrazení názvu souboru v přehledu nástěnky.
 • Popis - doplníme pro přesnější popis, co je obsahem souboru ke stažení.
 • Symbolem Uložit uložíme změny provedené u daného souboru.
 • Smazání souboru provedeme přes symbol Smazání
 • Pomocí DolůNahorů posuneme soubor v pořadí o jednu pozici výše nebo níže.
 • Ikonami Dolů na konecNahoru na konec přesuneme zvolený soubor na poslední nebo první pozici na nástěnce.
 • Při hromadných úpravách na více souborech najednou uložíme všechny změny najednou tlačítkem Změnit všechny. Pro hromadné smazání více souborů najednou vybrané položky zaškrtneme Check box a potvrdíme tlačítkem Smazat označené.

Hromadné úpravy

 

Kompaktní pohled na nástěnku

Kompaktní vzhled nástěnky

 • V tomto zobrazení je možné tahem myši (drag-and-drop funkce) měnit pořadí podle potřeby. Uložení nového pořadí probíhá automaticky po výběru nového umístění souboru.
 • Po najetí myší na jednotlivé náhledy souborů se v jejich pravém horním zobrazí ikona Editační tlačítko. Kliknutím na tento symbol zobrazíme detailní přehled nástěnky s možností editace titulků a popisů.

Separátor nástěnky

Někdy je třeba nástěnku opticky rozdělit na více částí pro lepší přehlednost. Například firemní dokumenty ke stažení se prezentují v určitých logických skupinách (Formuláře, Obchodní podmínky, Technické návody, Sazebníky, Ceníky...).

Proto byl do nástěnky přidán separátor (oddělovač). Umožňuje na vybrané místo nástěnky vložit například nadpis, nebo formátovaný text. To, co se dříve řešilo složitě více nástěnkami skládanými pod sebe, je od Vivo verze 1.1.2. možné udržovat v jediné nástěnce s vloženým oddělovacím textem (separátorem). Separátorů může být na stránce vloženo i více. Nemusí mít jen funkci nadpisu, ale třeba i vysvětlujícího textu.

UU

Upozornění pro ukládání:

Při editaci ukládejte každou změnu zvlášť ikonkou Uložit vpravo od prvku (souboru/separátoru).

Uložit změnu nástěnky

Nebo využijte tlačítko "Změnit vše" pod posledním souborem a pak teprve ukládejte celý dokument.

Uložit více změn v nástěnce

Pokud provedete změny (titulků a popisků) a pak rovnou uložíte pouze celý dokument tlačítkem "Uložit" nebo "Uložit a prohlédnout" nebudou změny v popiscích a titulcích souborů provedeny.

Editace a správa Nástěnky/Galerie Vytvoření nové nástěnky