Search ...
Vivo\CMS\Help\UI\Content\Finder\Show_more

Editace a správa multimediální galerie

 

 1. V navigačním stromu vybereme požadovanou stránku s multimediální galerií
 2. Úpravu vzhledu galerie (rozměry náhledů, počet náhledů na stránku, počet náhledů na řádek) změníme v úvodních vlastnostech obsahu Galerie
 3. V přehledu souborů můžeme obsah galerie editovat, spravovat či odstranit

TIP: Změna pohledu na nástěnku

Ikonami a můžeme změnit pohled na přehled souborů v galerii

Těsně nad prvním vloženým obrázkem je řádka, která má vpravo nápis Funkce. Vedle něj jsou dvě ikony, kterými lze přepínat zobrazení mezi detailním a kompaktním pohledem na galerii.

Galerie - kompaktní pohled

Detailní pohled nám umožní editovat titulky a popisky souboru a vidět náhled. Kompaktní zobrazení je výhodnější pro přesuny obrázků, tedy když chceme změnit jejich pořadí. Také se hodí, když chceme mít přehled, co všechno galerie obsahuje. Využívá se zejména u rozsáhlých galerií s mnoha obrázky.  Vybrané zobrazení se projeví jen v administraci a nemá žádný vliv na zobrazení galerie na webu.

Detailní pohled na galerii

 • Titulek vyplníme pro zobrazení názvu obrázku v náhledech i v detailu galerie
 • Popis doplníme pro přesnější popis, co je obsahem obrázku, videa nebo zvukové nahrávky
 • Ikonou určíme hlavní náhled celé galerie v přehledu galerií
 • Symbolem uložíme změny provedené u daného souboru
 • Smazání souboru provedeme přes symbol
 • Pomocí a posuneme soubor v pořadí o jednu pozici pod nebo nad sebe
 • Ikonami a přesuneme zvolený soubor na poslední nebo první pozici v galerii
 • Při hromadných úpravách na více souborech najednou uložíme všechny změny najednou tlačítkem Změnit všechny. Pro hromadné smazání více souborů najednou vybrané položky zaškrtneme a potvrdíme tlačítkem Smazat označené

Kompaktní pohled na galerii

 • V tomto zobrazení je možné tahem myši (drag-and-drop funkce) velmi snadno měnit pořadí podle potřeby. Uložení nového pořadí probíhá automaticky po výběru nového umístění souboru.
 • Po najetí myší na jednotlivé náhledy se v jejich pravém horním zobrazí ikona . Kliknutím na tento symbol zobrazíme detailní přehled galerie s možností editace titulků a popisů.

Upozornění pro ukládání:

Při editaci ukládejte každou změnu zvlášť ikonkou  vpravo od prvku (souboru/separátoru).

Uložit změnu v galerii

Nebo využijte tlačítko "Změnit vše" pod posledním souborem a pak teprve ukládejte celý dokument tlačítkem "Uložit".

Uložit více změn v galerii

Pokud provedete změny (titulků a popisků) a pak rovnou uložíte pouze celý dokument tlačítkem "Uložit" nebo "Uložit a prohlédnout" nebudou změny v popiscích a titulcích souborů provedeny.

Vytvoření nové nástěnky Editace a správa Nástěnky/Galerie Vytvoření nové multimediální galerie