Search ...
Vivo\CMS\Help\UI\Content\Finder\Show_more

Vložení připraveného textu z MS Word

 1. V navigačním stromu vybereme požadovanou stránku s obsahem HTML text
 2. Ve spodní části stránky najdeme HTML editor. S podrobnými vlastnostmi editoru se můžete seznámit v kapitole popisující detailně vlastnosti HTML editoru .

  Výšku můžeme ovlivnit tahem myší za pravý dolní roh . Pro práci s větším rozsahem textu můžeme také využít celostránkové zobrazení, které zaktivujeme kliknutím na ikonu .
 3. Otevřeme dokument MS Word, který chceme převést do HTML podoby v CMS Vivo. Tento dokument by měl ideálně v maximální možné míře využívat pro vzhled předdefinované styly MS Word.
  Text
 4. Pomocí kombinace kláves Ctrl+A označíme celý obsah dokumentu. Pokud chceme převést pouze část textu, vybereme a označíme ji běžným postupem. Klávesami Ctrl+C označený text zkopírujeme do schránky
 5. Otevřeme zpět okno CMS Vivo
 6. V HTML editoru klikneme na ikonu , pomocí které zobrazíme dialogové okno pro vkládání textu z MS Word 
 7. Do zobrazeného dialogového okna vložíme pomocí kombinace kláves Alt+V text zkopírovaný z MS Word
 8. Pro dokončení převodu textu klikneme na tlačítko Vložit. Pokud chceme akci ukončit bez vložení textu, klikneme na tlačítko Zrušit
 9. Ve vloženém textu jsou ihned automaticky rozpoznány využité styly (tučné nebo podtržené písmo, kurzíva, nadpisy a číslované i odrážkové seznamy) – Pokud jsou při vývoji prezentace předdefinovány další běžné formáty (např. různé formy zvýraznění), mohou být rozpoznány i tyto formáty.
 10. V HTML editoru pokračujeme dále s úpravou textu.

TIP: Nezapomínejte vaši práci průběžně ukládat!

Základní úprava textu v HTML editoru Editace a správa HTML souboru