Search ...
Vivo\CMS\Help\UI\Content\Finder\Show_more

Časová publikace dokumentu

Časová publikace dokumentu/stránky je jednou z výhod administrace webu přes CMS LARS Vivo. Přidávat aktuální obsahy, jako jsou novinky nebo akční upoutávky můžete s předstihem, či zpětně, a přece se obsah objeví na webu ve vámi vytoužený čas. Administraci, editaci a rozšíření obsahu můžete provádět dávkově například 1x týdně a každé jednotlivé stránce předem definovat individuální načasování a životnost.

Nastavení časování

Je-li potřeba předem určit přesný čas publikace či archivace stránky, můžeme využít individuálního časování každého obsahu a verze. Stačí kliknout na symbol kalendáře a vybrat si vámi zvolené datum. Pokud editora přestane bavit ovládání kalendáře pomocí myši, má možnost vypsat datum a čas do textového pole.

V kalendáři vybereme požadované datum a pomocí posuvných lišt nastavíme přesný čas publikace/archivace. V kalendáři můžeme listovat mezi jednotlivými měsíci kliknutím na šipky vlevo a vpravo od názvu aktuálně zobrazeného měsíce.

Tlačítkem Nyní nastavíme aktuální datum a čas. Tlačítkem Zavřít se můžeme vrátit zpět k editaci dokumentu bez uložení změn v kalendáři. Námi nastavené datum a čas se zaktualizuje v příslušném textovém poli.

Stavy workflow dokumentu Kalendář

Současným nastavením data a času publikace i archivace je možné určit celkovou životnost dokumentu/stránky.

Například chceme zveřejnit zprávu pro rok 2020, která bude v dalším roce nahrazena jinou aktualitou. Vytvoříme dokument s vyhovujícím typem obsahu a necháme ho ve stavu Nový. Bude tedy pro uživatele neviditelný (nedostupný).

Dle nastavených datumů se workflow obsahu změní z nový na Publikovaný 1. 1. 2020 těsně po půlnoci a bude uživatelům dostupný až do silvestrovské půlnoci téhož roku, kdy se změní na Archivovaný a přestane být uživatelům dostupný.

Manuální nastavení workflow

Při vytvoření dokumentu je standardně nastavena verze obsahu Nový.

Časová publikace dokumentu - Nový

V této verzi zůstává dokument i po uložení, až do chvíle, kdy je stránce manuálně nastavena verze obsahu Publikovaný.

Časová publikace dokumentu - Publikovaný

Od chvíle, kdy dojde k uložení ve stavu Publikovaný, již nelze dokument vrátit do stavu Nový. Volba je nedostupná a to z logického důvodu, že jednou použitý článek už nový nikdy nebude. Jakmile dokument přestává být aktuální a dále nechceme, aby se zobrazoval uživatelům, skryjeme jej nastavením verze obsahu do stavu Archivovaný.

Časová publikace dokumentu - Archivovaný

Pokud je obsah v archivovaném stavu workflow, není viditelný pro běžné uživatele, kteří procházejí stránky. Administrátor či editor se k jejímu obsahu může kdykoliv v budoucnu vrátit, editovat jej a případně znovu vrátit do verze Publikovaný (manuálně i pomocí časové publikace).

Typické postupy Editace a správa Nástěnky/Galerie